Hospitalizácia detí

Na pediatrickom oddelení s JIS hospitalizujeme deti od novorodencov do veku 19 rokov. Je potrebné, aby rodič, alebo zákonný zástupca dieťaťa pri prijatí predložil lekárovi : 

  • zdravotnú dokumentáciu, 
  • kartičku poistenca, 
  • odporúčanie detského alebo iného lekára k hospitalizácii,
  • občiansky preukaz (u dieťaťa do 15 rokov OP rodiča alebo zákonného zástupcu).

Školopovinné deti môžu počas hospitalizácie využívať služby učiteľa, ktorý pre ne zostaví individuálny plán výučby a bude za nimi denne dochádzať priamo na oddelenie.

Detskí pacienti môžu byť hospitalizovaní podľa zdravotného problému aj na iných oddeleniach.

Nastavenia cookies súborov

Na našich webových stránkach používame súbory cookie.

Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, ale o iných môžete rozhodnúť sami.