Oznamy

Uroskop presťahovaný na 3. poschodie

Urologické pracovisko UROSKOP nájdete na 3. poschodí v lôžkovej časti. Prejdite cez rehabilitáciu na -1. poschodí (suterén) a pokračujte výťahmi B, F, G alebo po schodoch.

Do lôžkovej časti a na RTG pracovisko už len cez -1. poschodie

Pozor! Do lôžkovej časti a na RTG pracovisko prejdete už len cez -1. poschodie (suterén)! Zhotoviteľovi stavby sme odovzdali ďalšiu časť staveniska – spojovaciu chodbu na 2. poschodí. Na lôžkové oddelenia, rádiológiu, ale aj do bufetu sa dostanete už cez rehabilitáciu na  -1. poschodí (suterén).  

Pozor! V piatok si nevyžiadané zdravotné karty z ambulancie všeobecného lekára prevezme PSK

Už len do piatku 14. júna do 11.00 hod. môžu pacienti ambulancie všeobecného lekára pre dospelých priniesť do ambulancie dohody od nových všeobecných lekárov. V súvislosti s ukončením poskytovania zdravotnej starostlivosti v uvedenej ambulancii majú pacienti tejto ambulancie priestor do piatku, aby do ambulancie priniesli dohody s novými všeobecnými lekármi. Na základe dohôd nemocnica uvedeným lekárom odošle zdravotnú dokumentáciu pacientov.

Zdravotnú dokumentáciu pacientov, ktorú si nevyžiada iný všeobecný lekár na základe novovzniknutej dohody, si po uvedenom čase prevezmú pracovníci Odboru zdravotníctva Prešovského samosprávneho kraja (PSK).

Detská kardiologická ambulancia presťahovaná

Od 11. júna je presťahovaná aj detská kardiologická ambulancia. Nájdete ju na 8. poschodí oproti detskému oddeleniu. Použite výťahy v lôžkovej časti.

Do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko len cez -1. poschodie (suterén)

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Nastavenia cookies súborov

Na našich webových stránkach používame súbory cookie.

Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, ale o iných môžete rozhodnúť sami.