Nemocnica Poprad začala s rekonštrukciou geriatrického pavilónu

Nemocnica Poprad rozbehla ďalší stavebný projekt. Rekonštrukcia objektu geriatrie za vyše 5,2 milióna eur úzko súvisí s prestavbou hlavného monobloku nemocnice. Obidva projekty budú financované z prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti.

Už začiatkom apríla 2024 bolo zhotoviteľovi stavby, spoločnosti Chemkostav, a. s., odovzdané stavenisko. Budova geriatrie, medzi Popradčanmi v minulosti známa ako infekčný, dnes skôr geriatrický pavilón, je tak ako ostatné budovy nemocnice v technickom stave, ktorý nezodpovedá plnohodnotne potrebám pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v 21. storočí. Aktuálne je v budove na 3. poschodí umiestnené geriatrické oddelenie a v prízemnej časti budovy zase pracovisko súkromnej magnetickej rezonancie.

Zhotoviteľ stavby začal okamžite po odovzdaní stavby s rekonštrukciou 2. poschodia, na ktoré by sa malo v tomto týždni (16. kalendárny týždeň) presťahovať neurologické oddelenie z hlavnej budovy. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti týmto spôsobom uvoľní v hlavnej budove ďalšie poschodie pre potreby komplexnej rekonštrukcie. Rekonštrukcia budovy sa zatiaľ nedotkne geriatrického oddelenia, ktoré bude poskytovať služby pacientom v plnom rozsahu naďalej na 3. poschodí geriatrického pavilónu.

Projekt s názvom „Nemocnica Poprad, a. s. – rekonštrukcia objektu geriatrie“ v hodnote 5 205 162,17 eur s DPH bude financovaný z Plánu obnovy a odolnosti. „Rekonštrukcia sa dotkne vonkajších aj vnútorných stavebný prác, výmeny nábytku a zdravotníckej techniky. Jej cieľom nie je len modernizácia, ale najmä zvýšenie komfortu pre pacientov a personál a vytvorenie priestoru pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti na úrovni 21. storočia,“ informoval generálny riaditeľ popradskej nemocnice Stanislav Kandrik. Celý projekt rekonštrukcie objektu geriatrie by mal byť zrealizovaný v priebehu najbližších dvoch rokov.

Nastavenia cookies súborov

Na našich webových stránkach používame súbory cookie.

Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, ale o iných môžete rozhodnúť sami.