Stanovisko Nemocnice Poprad, a. s., k zrušeniu dvoch ambulancií všeobecného lekára pre dospelých

Vedenie Nemocnice Poprad, a. s., ktoré je zodpovedné za efektívne využívanie finančných zdrojov pochádzajúcich z verejného zdravotného poistenia sa rozhodlo zrušiť ambulancie všeobecného lekára pre dospelých. Uvedené ambulancie vykázali v roku 2023  stratu vo výške viac ako 74 000 €. Predpokladaná strata za rok 2024 je odhadovaná na takmer 100 000 €.

Rozhodnutím o ukončení pracovného pomeru lekára v skúšobnej dobe nemocnica nemusela z vlastných zdrojov vyplatiť lekárovi náborový príspevok vo výške 15 000 € schválený predchádzajúcim vedením, ktorého členom bol aj lekár, ktorému bol pracovný pomer ukončený. Nemocnica tým predišla ďalšiemu navýšeniu strát.

K 31.3.2024 bolo spolu v obidvoch ambulanciách všeobecného lekára pre dospelých evidovaných približne 800 pacientov, pričom priemerné stavy kapitovaných pacientov na jednu ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých na Slovensku prevyšujú počet 2000.

Aj vzhľadom na to, že počas dvoch rokov prevádzkovania uvedených ambulancií nedošlo k požadovanému nárastu počtu pacientov, naopak v poslednom období dochádzalo k ich výraznému úbytku, nemocnica bola nútená prijať toto nepopulárne opatrenie, aj s cieľom sústrediť všetku energiu a prostriedky na fungovanie špecializovaných ambulancií a oddelení.

Vedenie Nemocnice Poprad, a. s., sa snažilo uvedenú situáciu do poslednej chvíle riešiť. Avšak na základe ekonomickej neudržateľnosti chodu týchto dvoch ambulancií a s ohľadom na dostupnosť širokej siete poskytovateľov služieb ambulancie všeobecného lekára pre dospelých v meste Poprad (viac ako 30 ambulancií), Nemocnica Poprad, a. s., nakoniec pristúpila k rozhodnutiu o ich zrušení.

Nastavenia cookies súborov

Na našich webových stránkach používame súbory cookie.

Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, ale o iných môžete rozhodnúť sami.