Ambulancie deti

Začnite zadávať hľadný výraz bez diakritiky, slová oddeľujte medzerou.

Ambulancia klinickej psychológie

Kontakt: 0948 988 337
Budova: kožný stacionár, 1. poschodie
OZNAMY:

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Ambulancia klinickej psychológie II

Kontakt: 0940 618 712
Budova: kožný stacionár, 1. poschodie
OZNAMY:

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Detská endokrinologická a diabetologická ambulancia

(Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy)
Kontakt: 052/ 7125 413
Budova: detská poliklinika
OZNAMY:

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Detská kožná ambulancia

(Pediatrická dermatovenerologická ambulancia)
Kontakt: 052 / 7125 552
Budova: kožný stacionár, 1. poschodie, číslo dverí D128
OZNAMY:

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Detská psychiatrická ambulancia

(Ambulancia detskej psychiatrie)
Kontakt: 052/7125 655
Budova: kožný stacionár, 2. poschodie
OZNAMY:

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Neonatologická ambulancia

(Pediatrická neonatologická ambulancia)
Kontakt: 052 / 7125 413
Budova: detská poliklinika, 1. vchod, číslo dverí 029
OZNAMY:

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Detská ambulancia

(Pediatrická ambulancia)
Kontakt: 052 / 7125 592
Budova: komplement (spojovacia chodba), 8. poschodie
OZNAMY:

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Detská gastroenterologická a hepatologická ambulancia

(Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy)
Budova: detská poliklinika, prízemie, stredný vchod
OZNAMY:

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Detská hematologická a onkologická ambulancia

(Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie)
Kontakt: 052 / 7125 291
Budova: detská poliklinika (stredný vchod) – prízemie, číslo dverí M045
OZNAMY:

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Detská imunologická a alergologická ambulancia

(Ambulancia pediatrickej imunológie a alergológie)
Kontakt: 052/7125 683
Budova: detská poliklinika, prízemie, vchod č. 2
OZNAMY:

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Detská kardiologická ambulancia

(Ambulancia pediatrickej kardiológie)
Kontakt: 052 / 7125 656
Budova: komplement (spojovacia chodba) 8. poschodie
OZNAMY:

Od 11. júna je presťahovaná aj detská kardiologická ambulancia. Nájdete ju na 8. poschodí oproti detskému oddeleniu. Použite výťahy v lôžkovej časti.

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Detská nefrologická ambulancia

(Ambulancie pediatrickej nefrológie)
Kontakt: 052 / 7125 367
Budova: detská poliklinika – stredný vchod, číslo dverí M016
OZNAMY:

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Detská neurologická ambulancia

(Ambulancia pediatrickej neurológie)
Kontakt: 052 / 7125 598
Budova: detská poliklinika – 3. vchod, číslo dverí 020
OZNAMY:

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Detská pneumologická ambulancia

(Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie)
Kontakt: 052/71 25 413
Budova: detská poliklinika
OZNAMY:

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Detská chirurgia

Budova: komplement (spojovacia chodba), 5. poschodie
OZNAMY:

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Nastavenia cookies súborov

Na našich webových stránkach používame súbory cookie.

Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, ale o iných môžete rozhodnúť sami.