Lekáreň

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Kde nás nájdete?

Budova:
prízemie polikliniky, za hlavným vchodom do nemocnice vľavo

Časť lekárne – oddelenie zdravotníckych pomôcok – je lokalizovaná pod detskou poliklinikou Nemocnice Poprad, a. s.

Areál Nemocnice Poprad

Otváracie hodiny:   Po – Pi   7:00 – 17:00 hod.

Vedúci lekárnik

Mgr. Tomáš Bielik

Vedúci farmaceutický laborant

Soňa Štrauchová

Upozorňujeme na možnosť platby bankovými kartami.

Členenie lekárne

Oddelenie výdaja

Kontakt:  052/7125 218, 052/7125 262

Email: lekaren1@nemocnicapp.sk

Činnosť oddelenia

 • výdaj liekov na Rp vrátane individuálne pripravených liekov,
 • výdaj zdravotníckych pomôcok na poukazy,
 • bezplatné meranie krvného tlaku a telesného tuku,
 • informačná a konzultačná činnosť pre pacientov – správne užívanie liekov, vzájomné interakcie liekov, interakcie liekov s potravou,
 • predaj liekov, doplnkového sortimentu, detskej výživy, liečebnej kozmetiky, zdravotnej obuvi, zdravotníckych pomôcok a pod.,
 • zber použitých a preexpirovaných liekov od pacientov k likvidácii.

Oddelenie prípravy liekov

Činnosť oddelenia

 • individuálna príprava širokého sortimentu liekov podľa správnej výrobnej praxe pre nemocnicu i na recepty – masti, pasty, krémy, gély, roztoky, emulzie, tobolky, prášky, čapíky, vaginálne globule,
 • spracovávanie štandardných pracovných postupov individuálne pripravovaných a vedenie ich dokumentácie,
 • vstupná kontrola surovín používaných na prípravu liekov.

Oddelenie klinickej farmácie

Kontakt: 052/7125 236, 052/7125 227

Email: lekaren@nemocnicapp.sk

Činnosť oddelenia

 • zabezpečovanie registrovaných liekov, infúznych roztokov, enterálnej a parenterálnej výživy pre lôžkové oddelenia nemocnice,
 • zabezpečovanie neregistrovaných liekov formou mimoriadneho dovozu,
 • spolupráca s oddeleniami nemocnice na klinických štúdiách,
 • informačná a konzultačná činnosť pre oddelenia nemocnice,
 • zavádzanie farmakoekonomiky do terapie hospitalizovaných pacientov,
 • zabezpečenie širokého sortimentu zdravotníckych pomôcok pre SVaLZ pracoviská,
 • vykonávanie kontroly uchovávania a manipulácie s liekmi na oddeleniach nemocnice,
 • kontrola, evidencia a manipulácia s omamnými látkami v nemocnici.

Oddelenie zdravotníckych pomôcok

Kontakt: 052/7125 588, 052/7125 566

Email: szm@nemocnicapp.sk

Činnosť oddelenia

 • široký sortiment zdravotníckych pomôcok podľa požiadaviek oddelení nemocnice,
 • optimalizácia finančných nákladov v oblasti spotrebného zdravotníckeho materiálu,
 • spolupráca pri zavádzaní nových druhov zdravotníckych pomôcok na oddeleniach nemocnice,
 • informačná a konzultačná činnosť v oblasti zdravotníckych pomôcok.
Nastavenia cookies súborov

Na našich webových stránkach používame súbory cookie.

Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, ale o iných môžete rozhodnúť sami.