Lôžkové oddelenie

Začnite zadávať hľadný výraz bez diakritiky, slová oddeľujte medzerou.

Fyziatricko-rehabilitačné lôžkové oddelenie

Kontakt: 052 / 7125 308
Budova: lôžková časť, -1. poschodie (suterén)
OZNAMY:

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Chirurgické oddelenie s JIS

Budova: lôžková časť, 5. poschodie
OZNAMY:

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Geriatrické oddelenie

Budova: geriatrický pavilón
OZNAMY:

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Budova: lôžková časť, 9. poschodie
OZNAMY:

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Neurologické oddelenie s JIS

Budova: geriatrický pavilón, 2. poschodie
OZNAMY:

Neurologické oddelenie sa presťahovalo z hlavnej budovy. Od piatku 19. 4. 2024 ho nájdete v geriatrickom pavilóne na 2. poschodí. Do budovy sa vstupuje cez hlavný vchod, zvonček 2. poschodie. Telefónne čísla sa nemenili. Na 3. poschodí sa naďalej nachádza geriatrické oddelenie.

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Kontakt: 052/7125 659
Budova: prízemie (lôžková časť Nemocnice Poprad, a. s.)
OZNAMY:

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Oddelenie úrazovej chirurgie s JIS

Kontakt: 052/7125 281
Budova: lôžková časť – 6. poschodie, operačná časť – COS
OZNAMY:

POZOR! 10. júna sme presťahovali traumatologickú ambulanciu (amb. úrazovej chirurgie) na 6. poschodie! Do ambulancie sa dostanete výťahmi a schodiskom v lôžkovej časti. Ambulancia sa nachádza oproti oddeleniu úrazovej chirurgie.

https://www.nemocnicapp.sk/storage/app/media/aktuality/tra-amb-prestahovana.jpg

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Oddelenie vnútorného lekárstva s JIS-metabolickou

Budova: lôžková časť, 7. poschodie, vpravo
OZNAMY:

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Ortopedické oddelenie s JIS

Kontakt: 052/7125 572
Budova: lôžková časť, 6. poschodie, vľavo
OZNAMY:

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Otorinolaryngologické oddelenie

Kontakt: 052/7125 329
Budova: lôžková časť, 7. poschodie
OZNAMY:

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Detské oddelenie

(Pediatrické oddelenie s JIS)
Budova: 8. a 9. poschodie lôžková časť
OZNAMY:

Od 11. júna je presťahovaná aj detská kardiologická ambulancia. Nájdete ju na 8. poschodí oproti detskému oddeleniu. Použite výťahy v lôžkovej časti.

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Urologické oddelenie

Budova: lôžková časť, 5. poschodie vľavo (spolu s chirugiou)
OZNAMY:

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Urologické pracovisko UROSKOP nájdete na 3. poschodí v lôžkovej časti. Prejdite cez rehabilitáciu na -1. poschodí (suterén) a pokračujte výťahmi B, F, G alebo po schodoch.

Nastavenia cookies súborov

Na našich webových stránkach používame súbory cookie.

Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, ale o iných môžete rozhodnúť sami.