Jednodňová zdravotná starostlivosť

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Nemocnica Poprad, a.s. prevádzkuje vo vybraných chirurgických odboroch jednodňovú zdravotnú starostlivosť. Ide o odbory gynekológia, chirurgia, oftalmológia, ortopédia, otorinolaryngológia, traumatológia a urológia.

Pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti je pacient prijatý do nemocnice na maximálne 24 hodín. Pacient sa objedná na výkon podľa potreby v odbornej ambulancii Nemocnice Poprad, a.s. alebo inej odbornej ambulancii. Do dátumu výkonu absolvuje prostredníctvom svojho všeobecného lekára, následne lekára internistu a lekára anesteziológa všetky potrebné predoperačné vyšetrenia (odbery na laboratórne vyšetrenia, RTG pľúc, EKG, interné predoperačné vyšetrenie, anestéziologické vyšetrenie).

V deň operačného výkonu príde ráno nalačno a v určenom čase na lôžkové oddelenie, v rámci ktorého bude zákrok vykonaný. Potom podstúpi operačný zákrok na novovybudovaných moderných operačných sálach. Podľa typu operačného výkonu a typu anestézie, ako aj podľa pooperačného priebehu odíde domov v ten istý deň podvečer alebo na druhý deň ráno.

Výhodou vykonania operačného výkonu v našom zariadení je zabezpečenie nepretržitej odbornej zdravotnej starostlivosti v urgentných medicínskych odboroch v prípade výskytu akýchkoľvek komplikácií, bez nutnosti transportu do iného zdravotníckeho zariadenia. Vykonanú zdravotnú starostlivosť hradí vaša zdravotná poisťovňa (pokiaľ nie ste samoplatca).

Aký je postup?

 1. Navštívite odbornú ambulanciu podľa medicínskeho operačného odboru, v ktorom sa má operačný výkon vykonať. V odbornej ambulancii vykoná lekár klinické vyšetrenie a v prípade, že operačný výkon je možné vykonať jednodňovým spôsobom, objedná Vás na konkrétny termín.
 2. V deň objednania na operáciu príďte nalačno a v určenom čase na lôžkové oddelenie, v rámci ktorého bude zákrok vykonaný. Prineste si so sebou výsledky všetkých predoperačných vyšetrení a výpis zo zdravotnej dokumentácie od svojho obvodného lekára. Tu budete prijatý lekárom operačného oddelenia a dostanete ďalšie informácie a príslušnú prípravu k operácii.
 3. Po absolvovaní zákroku Vás ošetrujúci lekár bude sledovať, rozhodne o pooperačnej starostlivosti a termíne Vášho prepustenia a určí termín prvej ambulantnej kontroly v ambulancii nášho zdravotníckeho zariadenia.
 4. Pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti ponúkame klientom možnosť objednať si nadštandardnú izbu a stravu. Pre informácie o voľnom termíne izby a objednanie izby alebo stravy kontaktujte vrchnú sestru lôžkového oddelenia, v rámci ktorého bude zákrok vykonaný. Informácie o cenách nájdete v Cenníku Nemocnice Poprad, a.s.

Čo budete potrebovať

 • Výpis zo zdravotnej dokumentácie od svojho obvodného lekára (interné predoperačné a predanestetické vyšetrenia)
 • Platný preukaz poistenca
 • Občiansky preukaz
 • Osobné potreby (pyžamo, prezuvky, župan)
 • Hygienické potreby (vrátane hygienických vreckoviek)
 • Lieky, ktoré pravidelne užívate
 • Minerálnu vodu alebo iný nealkoholický nápoj

V prípade, že Váš zákrok bude vyžadovať aj prípadné ďalšie potreby, budete o tom informovaný priamo v ambulancii pri objednávaní.

Ďalšie dôležité informácie

 • Ak Vás objednávajúci zdravotník nepoučí inak, od polnoci nejedzte ani nepite.
 • Počas operačného zákroku budeme sledovať vaše vitálne funkcie. Zariadenie na sledovanie hladiny kyslíka vo vašej krvi, ktoré sa pripevňuje na prsty vyžaduje, aby nechty vašich rúk boli dobre priesvitné, preto žiadame, aby neboli nalakované, resp. aby boli odstránené umelé nechty.
 • Po zákroku nebudete spôsobilý šoférovať, preto je vhodné zaistiť si pre odvoz z nemocnice niekoho z rodiny. Na požiadanie je možný odvoz sanitným vozidlom dopravnej zdravotnej služby.
 • Nenoste so sebou do nemocnice cenné veci ani peniaze v hodnote viac ako 10 €.
 • Ak sa z akýchkoľvek dôvodov nemôžete dostaviť na operáciu v určený deň, informujte nás o tom včas, aby sme termín určený prednostne Vám, mohli uvoľniť pre iného pacienta.

Informácie o výkonoch, ktoré v našom zariadení poskytujeme, vám podajú na odborných ambulanciách:

Nastavenia cookies súborov

Na našich webových stránkach používame súbory cookie.

Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, ale o iných môžete rozhodnúť sami.