Dopravná zdravotná služba

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Dopravnú zdravotnú službu (DZS) v Nemocnici Poprad tvorí 13 ambulancií DZS, ktoré predstavujú sanitné vozidlá značky Renault Master a Mercedes Sprinter  DZS prevádzkuje tiež dispečing (24 hodín denne) a jej 20 zamestnancov preváža pacientov na 13 sanitných a jednom osobnom vozidle s priemerným vekom 6 rokov.

Dopravná zdravotná služba? Čo to vlastne je?

Dopravná zdravotná služba, správne ambulancia dopravnej zdravotnej služby vykonáva prepravu: 

 1. osoby na účely poskytnutia zdravotnej starostlivosti do zdravotníckeho zariadenia alebo medzi zdravotníckymi zariadeniami alebo po poskytnutí zdravotnej starostlivosti zo zdravotníckeho zariadenia; súčasťou prepravy je aj poskytovanie asistencie pri naložení a vyložení imobilného pacienta, ak to jeho zdravotný stav vyžaduje,
 2. sprievodcu osoby podľa písmena a) alebo sprievodcu osoby v ústavnej starostlivosti.

Ako funguje ambulancia dopravnej zdravotnej služby?

Ambulancia dopravnej zdravotnej služby zabezpečuje v prípade potreby pacientovi prevoz do zdravotníckeho zariadenia, medzi zdravotníckymi zariadeniami a po poskytnutí zdravotnej starostlivosti zo zdravotného zariadenia.

Prevoz pacienta ambulanciou dopravnej zdravotnej služby zo zdravotných dôvodov je hradený zo zdrojov verejného zdravotného poistenia a to nasledovne:

 • prevoz pacienta medzi zdravotníckymi zariadeniami – bez doplatku pacienta,
 • prevoz pacienta medzi zdravotníckym zariadením a miestom bydliska – s doplatkom pacienta 0,10 Eur/km,
 • prevoz pacienta medzi miestom bydliska a domovom sociálnych služieb (alebo iným nezdravotníckym zariadením) je v režime samoplatcu – pacient hradí 1,80 Eur/km. 


Návrh na prevoz určuje ošetrujúci lekár na základe stavu, charakteru a rozsahu zdravotnej starostlivosti.

Aký je rozdiel medzi dopravnou zdravotnou službou a záchrannou zdravotnou službou?

Dopravnú zdravotnú službu (DZS) by sme mohli nazvať aj „nemocničným taxíkom“. Jej personál nepredstavujú zdravotníci, ale vodiči. DZS využívame pri plánovaných cestách spojených s lekárskou starostlivosťou. Termín prepravy si musí pacient vopred dohodnúť so svojím lekárom, ktorý mu vystaví žiadanku na prepravu osoby. Pacient sa pritom objednáva na základe odporúčania lekára, alebo prostredníctvom svojho lekára, prípadne zdravotníckeho zariadenia.

Záchrannú zdravotnú službu (ZZS) tvorí zdravotnícka posádka, ktorá zabezpečuje neodkladnú prednemocničnú zdravotnú starostlivosť. Záchranári ošetria akútne úrazy alebo ochorenia priamo na mieste privolania. Záchrannú zdravotnú službu voláme vo chvíli náhleho nešťastia alebo pri závažných akútnych zdravotných ťažkostiach, a to prostredníctvom liniek 155 alebo 112. 

Kto si môže objednať sanitku DZS?

Každý kto potrebuje transport do nemocnice, z nemocnice, ale napríklad aj z miesta bydliska do  

Domova sociálnych služieb. Je potrebné, aby ste o to požiadali vášho lekára. Informujte ho, že máte záujem o prevoz sanitkou Dopravnej zdravotnej služby. Po posúdení vašej diagnózy vám vystaví žiadanku na prepravu osoby.

Žiadanka na prepravu sanitnými vozidlami sa doručuje na centrálny dispečing nemocnice na základe riadne vypísanej žiadanky na prepravu ambulanciou dopravnej zdravotnej služby 2 celé pracovné (t. j. 48 hodín) dni vopred pred plánovanou prepravou pacienta mimo okresu trvalého bydliska, kde sa zhromažďujú požiadavky, na základe ktorých sa plánujú prevozy pacientov a spájajú podľa cieľového miesta prepravy, resp. jeden deň vopred pre prepravu v regióne.

Aj v prípade, ak nespĺňate podmienky na prepravu v rámci verejného zdravotného poistenia a transport budete hradiť ako samoplatca, je potrebné, aby žiadanku na prepravu vystavil všeobecný alebo odborný lekár. Následne si u nás objednáte sanitku na miesto a čas, ktorý potrebujete. 

Kontakt: 0948 049 270, 052/7125 525, 052/7125 310

Je možné previezť imobilného pacienta?

Samozrejme, naše sanitné vozidlá sú prispôsobené na prevoz imobilných, sediacich, či  ležiacich pacientov, taktiež dialyzovaných pacientov. Pri objednávaní sanitky je potrebné uviesť všetky nevyhnutné informácie o pacientovi a jeho dostupnosti – sediaci pacient, pacient na invalidnom vozíku, ležiaci pacient, bezbariérový prístup do domu, možnosť využitia výťahu, atď. Tiež je veľmi dôležité zabezpečiť, aby mal pacient  k dispozícii asistenta alebo príbuzných, ktorí mu môžu pomôcť s príchodom k sanitke resp. s nástupom. Vodič sanitného vozidla DZS asistenčné služby poskytovať nemôže.  

Kto neplatí poplatky?

Od poplatku za služby súvisiace s dopravou je oslobodený poistenec:

 • zaradený do chronického dialyzačného programu, do odberového programu alebo do transplantačného programu,
 • poistenec, ktorému sa poskytuje onkologická liečba – pacient počas liečby neplatí poplatky za dopravu; poplatok za dopravu platí, ak ju potrebuje aj na kontrolné vyšetrenia po skončení liečby,
 • poistenec, ktorému sa poskytuje kardiochirurgická liečba – po ukončení liečebného procesu poistenec platí poplatok za dopravnú zdravotnú službu,
 • poistenec s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu autom – (rozhodnutie musí mať pacient pri sebe),
 • pacient, ktorý je počas hospitalizácie prepravovaný do inej nemocnice,
 • pacient, ktorý je nositeľom ocenenia najmenej zlatej Janského plakety,
 • pacient, ktorý je dieťaťom, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu, alebo ktorý je dieťaťom, o ktoré sa osobne stará iná fyzická osoba na základe rozhodnutia súdu,
 • pacient, ktorému sa poskytuje sociálna služba v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, domove sociálnych služieb alebo špecializovanom zariadení,
 • ktorému sa poskytuje sociálna služba krízovej intervencie.

Prečo si vybrať prepravu dopravnou zdravotnou službou Nemocnice Poprad?

 • máme dlhoročné skúsenosti získané prevádzkovaním dopravnej zdravotnej služby,
 • máme profesionálny tím ľudí s potrebným vzdelaním a školeniami v zmysle legislatívy, 
 • ponúkame 24 hodinovú službu,
 • snažíme sa o individuálny prístup k pacientom,
 • zabezpečujeme prevoz pacientov v rámci celej SR (a v prípade potreby aj prevozy do a zo zahraničia,
 • prevážame pacientov bez obmedzenia veku,
 • prevážame všetkých pacientov – chodiacich, sediacich, ležiacich, dialyzovaných pacientov,
 • prevážame pacientov všetkých zdravotných poisťovní (máme zmluvy uzatvorené so všetkými zdravotnými poisťovňami v rámci SR),
 • zabezpečujeme prevoz biologického materiálu a krvných preparátov a iného zdravotníckeho materiálu,
 • prevoz pacientov zabezpečujeme novými sanitnými vozidlami, ktoré sú plne klimatizované, s prídavným kúrením a množstvom bezpečnostných prvkov.
Nastavenia cookies súborov

Na našich webových stránkach používame súbory cookie.

Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, ale o iných môžete rozhodnúť sami.