Ambulancie dospelí

Začnite zadávať hľadný výraz bez diakritiky, slová oddeľujte medzerou.

Ambulancia klinickej psychológie

Kontakt: 0948 988 337
Budova: kožný stacionár, 1. poschodie
OZNAMY:

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Ambulancia klinickej psychológie II

Kontakt: 0940 618 712
Budova: kožný stacionár, 1. poschodie
OZNAMY:

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Traumatologická ambulancia

(Ambulancia úrazovej chirurgie)
Kontakt: 052 / 7125 453
Budova: komplement (spojovacia chodba), 6. poschodie
OZNAMY:

POZOR! 10. júna sme presťahovali traumatologickú ambulanciu (amb. úrazovej chirurgie) na 6. poschodie! Do ambulancie sa dostanete výťahmi a schodiskom v lôžkovej časti. Ambulancia sa nachádza oproti oddeleniu úrazovej chirurgie.

https://www.nemocnicapp.sk/storage/app/media/aktuality/tra-amb-prestahovana.jpg

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Interná ambulancia

(Ambulancia vnútorného lekárstva)
Kontakt: 052 / 7125 230
Budova: poliklinika, 7. poschodie vpravo
OZNAMY:

V stredu 21. februára 2024 sme v súvislosti s pripravovanou rekonštrukciou Komplexná obnova a prestavba Nemocnice Poprad, a. s., presťahovali ďalšie oddelenie. Oddelenie vnútorného lekárstva (interné) nájdete na 7. poschodí  vpravo  v lôžkovej časti nemocnice.

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny (ARO)

Kontakt: 052 / 2851 273
Budova: poliklinika Alexandra, 2. poschodie, číslo dverí 215
OZNAMY:

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Chirurgická ambulancia

Budova: komplement (spojovacia chodba), 5. poschodie
OZNAMY:

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Ambulancia bariatrickej chirurgie

Kontakt: 052 / 7125 576
Budova: komplement (spojovacia chodba) 5.poschodie
OZNAMY:

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Kožná ambulancia

(Dermatovenerologická ambulancia)
Kontakt: 052 / 7125 215
Budova: kožný stacionár, 1. poschodie, číslo dverí D126
OZNAMY:

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Endokrinologická ambulancia

Kontakt: 052 / 7125 363
Budova: poliklinika, 1. poschodie, číslo dverí P128
OZNAMY:

Endokrinologická ambulancia a kardiologická ambulancia sú na novom mieste. V súvislosti s realizovanou rekonštrukciou endokrinologickú ambulanciu nájdete na 1. poschodí polikliniky, číslo dverí P128. Do ambulancie sa vchádza cez dvere ambulancie vnútorného lekárstva (internej).

Kardiologická ambulancia sa presťahovala tiež na 1.poschodie polikliniky, číslo dverí P131.

Čakáreň je spoločná pre ambulanciu vnútorného lekárstva, endokrinologickú ambulanciu aj pre kardiologickú ambulanciu.

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Rehabilitačná ambulancia I. a II.

(Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie)
Kontakt: 052 / 7125 496
Budova: komplement (spojovacia chodba), suterén, -1. poschodie
OZNAMY:

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Gastroenterologická ambulancia

Kontakt: 052 / 7125 361
Budova: poliklinika, 1. poschodie, číslo dverí P123
OZNAMY:

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Geriatrická ambulancia

Kontakt: 052 / 7125 804
Budova: infekčné, 1. poschodie, číslo dverí 309
OZNAMY:

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Gynekologická ambulancia

Kontakt: 052/7125 426
Budova: lôžková časť, 9. poschodie
OZNAMY:

Gynekologická pohotovosť (Ústavná pohotovostná služba v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo) je presťahovaná! Nájdete ju na 9. poschodí v lôžkovej časti priamo na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Zvoňte na zvonček s nápisom PÔRODNICA. Ambulancia pracuje každý pracovný deň od 15:30 do 7:00 hod. a počas víkendov a sviatkov nepretržite.

Gynekologickú ambulanciu pri gynekologicko-pôrodníckom oddelení nájdete taktiež na novom mieste. Nachádza sa na 9. poschodí v lôžkovej časti priamo na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Čakáreň je pred oddelením. Do ambulancie sa vstupuje na zavolanie, sestra pravidelne vychádza a vyzýva na vstup.

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia (rizikové tehotenstvo)

Kontakt: 052 / 7125 269
Budova: komplement (spojovacia chodba), 10. poschodie, pred vstupom na pôrodnú sálu
OZNAMY:

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Hematologická a transfúziologická ambulancia

Kontakt: 052 / 7125 274
Budova: ambulanciu nájdete v rovnakej budove ako Mobilné odberové miesto alebo bývalé Vakcinačné centrum.
OZNAMY:

Online objednávanie na vyšetrenia v hematologickej ambulancii v mesiacoch júl a august bude spustené 3. júna od 7:00 hod. 

 

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Infektologická ambulancia

Kontakt: 052 / 7125 807
Budova: samostatný pavilón (bývalé mobilné odberové miesto a vakcinačné centrum), vstup do ambulancie je z pravej časti budovy, vchod pod prístreškom
OZNAMY:

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Kardiologická ambulancia

Kontakt: 052 / 7125 240
Budova: poliklinika, 1. poschodie, číslo dverí P131
OZNAMY:

Endokrinologická ambulancia a kardiologická ambulancia sú na novom mieste. V súvislosti s realizovanou rekonštrukciou endokrinologickú ambulanciu nájdete na 1. poschodí polikliniky, číslo dverí P128. Do ambulancie sa vchádza cez dvere ambulancie vnútorného lekárstva (internej).

Kardiologická ambulancia sa presťahovala tiež na 1.poschodie polikliniky, číslo dverí P131.

Čakáreň je spoločná pre ambulanciu vnútorného lekárstva, endokrinologickú ambulanciu aj pre kardiologickú ambulanciu.

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Lekárska kozmetika

Budova: kožný stacionár, prízemie
OZNAMY:

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Očná ambulancia (metabolická, laserová)

(Oftalmologická ambulancia)
Kontakt: 052 / 7125 424
Budova: poliklinika, 2. poschodie
OZNAMY:

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Neurologická ambulancia

Kontakt: 052 / 7125 213
Budova: kožný stacionár, 2. poschodie, číslo dverí D226
OZNAMY:

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Neurologická ambulancia (Nový Smokovec)

Kontakt: 0940 993 916
Budova: poliklinika Nový Smokovec
OZNAMY:

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Neurologická ambulancia (EEG, USG hlavy)

Kontakt: 052 / 7125 824
Budova: komplement (spojovacia chodba), 5. poschodie
OZNAMY:

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Neurologická ambulancia (EMG)

Kontakt: 052 / 7125 665
Budova: komplement (spojovacia chodba), 5. poschodie
OZNAMY:

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Očná ambulancia

(Oftalmologická ambulancia)
Kontakt: 052 / 7125 663
Budova: poliklinika, 2. poschodie
OZNAMY:

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Ortopedická ambulancia

Kontakt: 052/ 2851 247
Budova: Poliklinika Alexandra, 1. poschodie, číslo dverí 104, 2. poschodie, číslo dverí 211
OZNAMY:

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Ortopedická ambulancia (Nový Smokovec)

Kontakt: 0940 993 916
Budova: poliklinika Nový Smokovec
OZNAMY:

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


ORL ambulancia I. a II.

(Otorinolaryngologická ambulancia/ušno-nosno-krčná ambulancia)
Budova: lôžková časť, 7. poschodie
OZNAMY:

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Urologická ambulancia

Kontakt: 052 / 7125 365
Budova: samostatná budova v areáli nemocnice (bývalé vakcinačné centrum, oproti garážam)
OZNAMY:

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Urologické pracovisko UROSKOP nájdete na 3. poschodí v lôžkovej časti. Prejdite cez rehabilitáciu na -1. poschodí (suterén) a pokračujte výťahmi B, F, G alebo po schodoch.

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie

Uzatvorená

Vážení pacienti, ambulancia je do odvolania uzatvorená!

Nastavenia cookies súborov

Na našich webových stránkach používame súbory cookie.

Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, ale o iných môžete rozhodnúť sami.