Centrálne operačné sály

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Kde nás nájdete?

Telefón:
Primár
MUDr. Tomáš Maguth
Vedúca sestra
Mgr. Marcela Pavlová

ZAČIATOK PROJEKTU 6/2009 - KONIEC PROJEKTU 7/2012

Centrálne operačné sály (ďalej COS) poskytujú komplexné služby operačným odborom Nemocnice Poprad, a.s. vrátane zázemia pre OAIM a ošetrovateľskú starostlivosť anestéziologickými sestrami. Pri operáciách využívame komfort nových špičkových operačných sál, používame moderné laparoskopické inštrumentárium, elektrochirurgické nástroje, harmonický skalpel a staplery.

Na chirurgickom oddelení je ročne hospitalizovaných 2700 pacientov, realizuje sa 1800 operácií, 590 výkonov v jednodňovej chirurgii. Tím chirurgického oddelenia vykonáva na Oddelení centrálnych operačných sál operácie orgánov tráviacej rúry – žalúdka, tenkého aj hrubého čreva, konečníka, laparoskopické operácie žlčníka, apendixu, inguinálnych hernií, operácie brušnej steny – všetky druhy pruhov – prietrží – v slabinách, v jazvách, v pupku, ako aj operácie prsníka, kože a diabetickej nohy.

Na COS je vyhradený priestor pre ortopedické oddelenie. Každý deň sú plne k dispozícii operačné sály pre endoskopické výkony a pre artroplastické výkony bedrových a kolenných kĺbov. Za 10 mesiacov roku 2013 stúpol počet ortopedických operácií vrátane zákrokov jednodňovej zdravotníckej starostlivosti v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 o takmer 29% a má i naďalej stúpajúcu tendenciu. Výrazný nárast zaznamenali operácie totálnych endoprotéz bedrových a kolenných kĺbov, ktorých počet sa zvýšil o viac ako 70%, čím sa výrazne znížila čakacia doba na artroplastiky bedrových a kolenných kĺbov. Rozšírila sa škála operačných výkonov. Ortopedické oddelenie ponúka okrem nových operačných sál, ktoré sú v súlade s najmodernejšími trendmi, aj moderné prístrojové vybavenie pooperačnej miestnosti, erudovaný personál a tím odborníkov, ktorý je schopný riešiť prípadné komplikácie či revízne operácie.

Traumatologické oddelenie s dlhou tradíciou, kvalifikovaným a skúseným personálom vykonáva na COS operácie všetkých poranení pohybového aparátu, kraniocerebrálnych poranení, poranení hrudníka a brucha, zlomenín chrbtice, venuje sa tiež vertebroplastikám, ošetrovaniu popálenín a detskej traumatológii. Sú používané moderné implantáty dlahovej, vnútrodreňovej a mininvazívnej osteosyntézy – LCP dlahy, titánové implantáty, vonkajšie fixátory, vnútorné fixátory, replantačné operačné výkony. Tiež sa zameriavame na implantáciu totálnych endoprotéz bedrových kĺbov, ramenných kĺbov, CKP hlavice rádiá. Široké spektrum artroskopických výkonov vrátane artroskopickej náhrady („plastiky”) predného skríženého väzu s použitím BTB štepu ev. šľachy hamstringov, artroskopie bedrového kĺbu, členkového kĺbu, ramenného kĺbu.

Spektrum operačných výkonov v odbore gynekológie a pôrodníctva realizovaných na centrálnych operačných sálach tvoria klasické gynekologické operácie, hlavne vaginálne plastiky a fixačné operácie, aplikácia suburetrálnych pások pri inkontinencii moča, aplikácia sieťok pri prolapsoch, vaginálne a abdominálne hysterektómie, brušné operácie na vaječníkoch a vajcovodoch, abdominálne operácie kombinované s rozrušením zrastov pri veľkých nálezoch v dutine brušnej. Široké spektrum našich výkonov tvoria endoskopické operácie. Vykonávame hysteroskopie diagnostické i operačné, odstraňovanie polypov, myómov. Medzi realizované výkony patria aj laparoskopie diagnostické i operačné, výkony na vaječníkoch a vajcovodoch, odstraňovanie myómov – myomektómie, odstraňovanie maternice – čiastočné – supravaginálne amptuácia uteru, a úplné – laparoskopicky asistovaná vaginálna hyseterektómia/LAVH/. V rámci jednodňovej chirurgie vykonávame malé gynekologické zákroky v celom spektre.

Na ORL oddelení ročne odoperujeme viac ako 1500 pacientov, v celkovej anestézii 680, v lokálnej cez 830 pacientov, zrealizujeme cez 2700 operačných zákrokov. Ponúkame vysoko štandardnú diagnostiku a liečbu erudovaným personálom založenú na najnovších poznatkoch medicíny s pomocou špičkovej zdravotníckej techniky. Vďaka technologickému rozvoju došlo v posledných desaťročiach k výraznému zlepšeniu diagnostických a liečebných možností, rozvoju mikrochirurgických techník, ktoré umožňujú menej invazívne spôsoby liečby spojené s menšou bolestivosťou, výraznejším šetrením zdravých tkanív, rýchlejšou pooperačnou regeneráciou a skorším návratom do normálneho života. Úspešne a komplexne realizuje celé spektrum plastických operácií na tvári – nose, ušniciach, ktoré predtým boli doménou plastických chirurgov. V spolupráci s očným oddelením realizujeme endoskopické operácie na slzných cestách a na očnici.

Očné oddelenie ročne odoperuje viac ako 1300 operácii sivého zákalu a vyše 3500 ďalších operačných zákrokov. Venujeme sa implantácii nadštandardných umelých vnútroočných šošoviek vrátane torických a multifokálnych a aplikácii intravitreálnych injekcií pri ochoreniach sietnice. Oddelenie svojím personálnym a technickým potenciálom poskytuje diagnostické a terapeutické možnosti na vysokej úrovni pre pacientov zo spádových oblastí Poprad, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Stará Ľubovňa a Levoča a iných okresov.

Urologické oddelenie vykonáva na COS operácie obličiek. Radikálne nefrektómie pri nádorových ochoreniach, jednoduché nefrektómie, orgán šetriace výkony – resekcie tumorov obličky, plastiky obličkovej panvičky. Medzi realizované výkony patria ďalej: odstránenie močovodu pri nádoroch, intubácie močovodov, transuretrálne výkony pri nádoroch močového mechúra, extrakcie kameňov, resekcie divertiklov močového mechúra, transuretrálne operácie prostaty, otvorené operácie prostaty pri benígnom zväčšení prostaty. Zameriavame sa na endoskopické výkony pri zúženiach močovej rúry, extrakcie cudzích telies z močovej rúry, operácie pri nádoroch močovej rúry, plastické operácie pri zúženinách predkožky, operácie pri deviáciách penisu (induratio penis plastika), orchiektomie pri nádoroch semenníkov, plastické operácie pri patologickom obsahu miešku (hydrokéla,varikokéla,spermatokéla). Realizujeme operácie pomocou suburetrálnych pások – transobturatórnych alebo retropubických. U detských pacientov realizujeme operácie pri nezostúpených semenníkoch, komunikujúcich hydrokélach, plastické operácie pri vrodených rozšíreniach odvodných močových ciest, úpravy močovej rúry pri vrodených anomáliách.

Úzka spolupráca s kolektívom OAIM zabezpečuje implementáciu najnovších trendov v súlade s medicínou založenou na dôkazoch. Sme plne schopní poskytnúť najmodernejšie techniky v rámci celkovej a hlavne regionálnej anestézii. Pri výkonoch používame najmodernejšie prístrojové vybavenie / USG /. Široká škála regionálnych techník zvyšuje komfort pacienta po operácii. Súčasťou COS sú moderne vybavené prebúdzacie miestnosti s erudovaným personálom, ktorý sa stará o pacientov v celom perioperačnom priebehu.

Nastavenia cookies súborov

Na našich webových stránkach používame súbory cookie.

Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, ale o iných môžete rozhodnúť sami.