Oddelenie vnútorného lekárstva s JIS-metabolickou

O nás

 
Lekár poverený vedením:
 

MUDr. Dominika Martinková

dominika.martinkova@nemocnicapp.sk

Sestra poverená vedením:
 

Bc. Daniela Padarasová

daniela.padarasova@nemocnicapp.sk
0948 909 827

 


Lokalizácia:
lôžková časť – 2. a 3. poschodie

Telefonický kontakt: 052 / 7125 226, 052 / 7125 206

Dokumentácia: 0948 909 831, dokumentacia.into@nemocnicapp.sk

Naše oddelenie pozostáva z troch ošetrovacích jednotiek, na ktorých poskytujeme zdravotnú starostlivosť pre pacientov s ochorením vnútorných orgánov, novoprijatých na doporučenie z ambulantnej starostlivosti alebo u pacientov preložených na naše oddelenie z iných oddelení. Zabezpečujeme základnú starostlivosť, vykonávame diagnostické a liečebné úkony vyplývajúce zo zdravotného stavu pacienta, v spolupráci s oddeleniami RDG a USG pracovísk potrebné vyšetrovacie metódy.

Pacientom na našom oddelení ponúkame štvorlôžkové izby so spoločným sociálnym zariadením na poschodí ako aj novozriadené dve jednolôžkové izby v rámci nadštandardnej starostlivosti (dočasne so spoločnými sociálnymi zariadeniami):

nadštandardná izba nadštandardná izba
nadštandardná izba
Návštevné hodiny:
pondelok – piatok ZÁKAZ NÁVŠTEV
sobota, nedeľa, sviatky ZÁKAZ NÁVŠTEV

Mimo návštevných dní sú návštevy povolené so súhlasom primára oddelenia a službukonajúceho lekára.

 


Lôžková časť – 3. poschodie, mužské odd.

úseková sestra:

Bc. Helena Baranová

Čísla izieb: 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334 po 4 lôžkach
343 – nadštandardná 1 lôžková izba (televízor, chladnička, so spoločným hygienickým zariadením).

Primárska vizita:

  • pondelok, štvrtok.


Lôžková časť – 3.poschodie, ženské odd.

úseková sestra:

Bc. Patrícia Česánková

Čísla izieb: 319, 318, 317,316,315,314,313 po 4 lôžkách,
304 –  nadštandardná 1 lôžková izba (televízor, chladnička, so spoločným hygienickým zariadením).

Primárska vizita:

  • utorok, piatok.