Oddelenie vnútorného lekárstva s JIS-metabolickou

O nás

Primár:  
MUDr. Dominika Martinková dominika.martinkova@nemocnicapp.sk

Vedúca sestra:
 
Mgr. Martina Kostolníková martina.kostolnikova@nemocnicapp.sk
tel.: 052/ 7125 206

Úseková sestra:
 
Mgr. Eva Andrusová  
Bc. Patrícia Česánková  

Dokumentácia:
 
Ing. Darina Hlavčáková dokumentacia.into@nemocnicapp.sk
tel.: 052/ 7125 226
mobil: 0948 909 831 

 

Oddelenie vnútorného lekárstva (OVL) pozostáva zo štyroch ošetrovacích jednotiek:

OAKJ (Odd.arytmií a koronár.jednotky) 2.poschodie vľavo (8 lôžok)
JIMS (JIS metabolická) 2.poschodie vpravo (6 lôžok)
OVL M (Odd.vnútorného lekárstva – muži) 3.poschodie (21 lôžok)
OVL Ž (Odd.vnútorného lekárstva – ženy) 3.poschodie (21 lôžok)

K oddeleniu prislúchajú aj odborné ambulancie s ich vyšetrovacími možnosťami:

V lôžkovej časti je poskytovaná zdravotná starostlivosť pre pacientov s ochorením vnútorných orgánov so zabezpečením diagnostických (v spolupráci s RDG pracoviskom) a liečebných úkonov vyplývajúcich zo zdravotného stavu pacienta.

Izby sú vybavené 3 lôžkami so spoločným sociálnym zariadením v rámci oddelenia. V priebehu týždňa prebieha primárska vizita v pondelok a štvrtok na mužskej strane a v utorok a piatok na ženskej strane OVL. Na JIS-kách je primárska vizita každý deň.

Návštevné hodiny:
pondelok – piatok 14:00 – 16:00
sobota, nedeľa, sviatky 14:00 – 16:00

Návštevy na JIS sú dovolené iba so súhlasom primára oddelenia, prípadne so súhlasom službukonajúceho lekára!

Ošetrujúci personál poskytuje Informácie o stave pacienta po 14. hodine, v prípade akútnej zmeny stavu je rodina oboznámená okamžite.