Dozorná rada

Dozorná rada Nemocnice Poprad, a. s.:

  predseda dozornej rady
MUDr. Matej Handžák
člen dozornej rady
Ing. Roman Guderna člen dozornej rady