Predstavenstvo

Aktuálne zloženie predstavenstva Nemocnice Poprad, a.s. (od 09.10.2021):

JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, LL.M predseda predstavenstva stanislav.kandrik@nemocnicapp.sk
JUDr. Milan Vavrek, MBA, MHA podpredseda predstavenstva milan.vavrek@nemocnicapp.sk
Ing. Juraj Hudáč člen predstavenstva juraj.hudac@nemocnicapp.sk