Cenník výkonov

Cenník výkonov Nemocnice Poprad, a. s.:

CENNÍK v platnom znení_aktualizácia od 2.5.2023