Cenník výkonov

Cenník výkonov Nemocnice Poprad, a.s.:

Cenník 2020 (platný od 1.1.2020)