Administratíva

Úsek generálneho riaditeľa

   

Oddelenie právnych vzťahov a kontroly
   
Vedúci oddelenia:
   
Mgr. Marián Béreš, MPH marian.beres@nemocnicapp.sk
052 / 7125 597

Referát vzťahov s verejnosťou a vzťahov s klientom
   
 PhDr. Sylvia Galajda   sylvia.galajda@nemocnicapp.sk
052 / 7125 639

Útvar krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie
   
Samostatný odborný referent:
   
Mgr. Júlia Tudaj julia.tudaj@nemocnicapp.sk
052 / 7125 633

Manažér ochrany osobných údajov:
   
Jana Bočkayová bockayova_06322 jana.bockayova@nemocnicapp.sk
052/ 7125 631

Technicko – ekonomický úsek

   
Riaditeľ úseku:    
Ing. Michal Neuwirth michal.neuwirth@nemocnicapp.sk
052 / 7125 282, 479

Oddelenie financovania, ekonomiky a kontrolingu
   
Vedúci oddelenia:    

Oddelenie pre styk so zdravotnými poisťovňami
   
Vedúci oddelenia:    
Ing. Eva Dudová eva.dudova@nemocnicapp.sk
052 / 7125 780

Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
   
Vedúci oddelenia:
   
Ing. Silvia Paučíková silvia.paucikova@nemocnicapp.sk
052 / 7125 589
Technicko – prevádzkové oddelenie    
Vedúci oddelenia:    
Ing. Peter Horák peter.horak@nemocnicapp.sk
052 / 7125 528
Oddelenie informačných technológií    
Vedúci oddelenia:    
Ing. Stanislav Jendrušák stanislav.jendrusak@nemocnicapp.sk
052 / 7125 596

Úsek pre liečebno – preventívnu starostlivosť

   
Riaditeľ úseku lekársko – preventívnej starostlivosti pre nechirurgické odbory:
   
MUDr. Pavel Pelikán
pavel.pelikan@nemocnicapp.sk

052/ 7125 488

Riaditeľ úseku lekársko – preventívnej starostlivosti pre chirurgické odbory:    
MUDr. Tomáš Francisty tomas.francisty@nemocnicapp.sk

052/ 7125 488

Úsek pre ošetrovateľskú starostlivosť

   
Riaditeľ úseku:
   
Mgr. Eva Mušková eva.muskova@nemocnicapp.sk
052 / 7125 239