Administratíva

Úsek generálneho riaditeľa

   

Referát právny
   
Vedúca referátu:
   
JUDr. Monika Gondová monika.gondova@nemocnicapp.sk
052 / 7125 597

Manažér komunikácie a PR
   
    052 / 7125 639
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov    
Vedúca oddelenia:    
PhDr. Beáta Ružbacká, MPH beata.ruzbacka@nemocnicapp.sk
052 / 7125 589

Útvar krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie
   
Samostatný odborný referent:
   
Bc. Gabriela Podhorská gabriela.podhorska@nemocnicapp.sk
052 / 7125 633

Ochrana osobných údajov:
   
osobnyudaj.sk, s.r.o. pravne@osobnyudaj.sk

Ekonomický úsek

   
Riaditeľ úseku:    
Mgr. Bc. Richard Vojsovič richard.vojsovic@nemocnicapp.sk
052 / 7125 282

Oddelenie financovania, ekonomiky a kontrolingu
   
Vedúci oddelenia:    
 Ing. Marián Matta marian.matta@nemocnicapp.sk
052 / 7125 479 

Oddelenie pre styk so zdravotnými poisťovňami
   
Vedúca oddelenia:    
Ing. Eva Dudová eva.dudova@nemocnicapp.sk
052 / 7125 780

Technicko – prevádzkový úsek

   
Riaditeľka úseku:    
Ing. Alžbeta Pitoráková alzbeta.pitorakova@nemocnicapp.sk
052 / 7125 282
Technicko-prevádzkové oddelenie    
Vedúci oddelenia:    
Ing. Ľubomír Čenščák lubomir.censcak@nemocnicapp.sk
052 / 7125 528
Oddelenie informačných technológií    
Vedúci oddelenia:    
Ing. Stanislav Jendrušák stanislav.jendrusak@nemocnicapp.sk
052 / 7125 596

Úsek pre liečebno-preventívnu starostlivosť

   
Riaditeľka úseku:    
MUDr. Annamária Miháliková annamaria.mihalikova@nemocnicapp.sk
052/ 7125 488

Úsek pre ošetrovateľskú starostlivosť

   
Riaditeľka úseku:
   
Mgr. Zuzana Guthová zuzana.guthova@nemocnicapp.sk
052 / 7125 239