Administratíva

Úsek generálneho riaditeľa

   

Oddelenie právnych vzťahov a kontroly
   
Vedúci oddelenia:
   
Mgr. Marián Béreš, MPH marian.beres@nemocnicapp.sk
052 / 7125 597

Manažér komunikácie a PR
   
 PhDr. Sylvia Galajda sylvia.galajda@nemocnicapp.sk
052 / 7125 639
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov    
Vedúci oddelenia:    
Ing. Silvia Paučíková silvia.paucikova@nemocnicapp.sk
052 / 7125 589

Útvar krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie
   
Samostatný odborný referent:
   
Nikola Lacušová nikola.lacusova@nemocnicapp.sk
052 / 7125 633

Manažér ochrany osobných údajov:
   
Jana Bočkayová bockayova_06322 jana.bockayova@nemocnicapp.sk
052/ 7125 631

Ekonomický úsek

   
Riaditeľ úseku:    
Mgr. Bc. Richard Vojsovič richard.vojsovic@nemocnicapp.sk
052 / 7125 282

Oddelenie financovania, ekonomiky a kontrolingu
   
Vedúci oddelenia:    
 Ing. Michal Neuwirth michal.neuwirth@nemocnicapp.sk

052 / 7125 479

 


Oddelenie pre styk so zdravotnými poisťovňami
   
Vedúci oddelenia:    
Ing. Eva Dudová eva.dudova@nemocnicapp.sk
052 / 7125 780

Technicko – prevádzkový úsek

   
Riaditeľ úseku:    
Ing. Alžbeta Pitoráková alzbeta.pitorakova@nemocnicapp.sk

052 / 7125 282

Technicko-prevádzkové oddelenie    
Poverený vedením oddelenia:    
Mgr. Mário Kovalčík mario.kovalcik@nemocnicapp.sk
052 / 7125 528
Oddelenie informačných technológií    
Vedúci oddelenia:    
Ing. Stanislav Jendrušák stanislav.jendrusak@nemocnicapp.sk
052 / 7125 596

Úsek pre liečebno-preventívnu starostlivosť

   
Riaditeľ úseku lekársko-preventívnej starostlivosti:    
MUDr. Adam Antolík adam.antolík@nemocnicapp.sk

052/ 7125 488

Úsek pre ošetrovateľskú starostlivosť

   
Riaditeľ úseku:
   
Mgr. Zuzana Guthová zuzana.guthova@nemocnicapp.sk
052 / 7125 239