Administratíva

Úsek generálneho riaditeľa

   

Oddelenie právnych vzťahov a kontroly
   
Vedúci oddelenia:
   
Mgr. Marián Béreš, MPH marian.beres@nemocnicapp.sk
052 / 7125 597

Referát vzťahov s verejnosťou a vzťahov s klientom
   
 PhDr. Sylvia Galajda   sylvia.galajda@nemocnicapp.sk
052 / 7125 639

Útvar krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie
   
Samostatný odborný referent:
   
Mgr. Júlia Tudaj julia.tudaj@nemocnicapp.sk
052 / 7125 633, 632

Manažér ochrany osobných údajov:
   
Jana Bočkayová bockayova_06322 jana.bockayova@nemocnicapp.sk
052/ 7125 631

Úsek pre hospodárske a prevádzkové činnosti

   
Riaditeľ úseku:    
Ing. Mária Turjaníková maria.turjanikova@nemocnicapp.sk
052 / 7125 488

Oddelenie financovania, ekonomiky a kontrolingu
   
Vedúci oddelenia:    
Ing. Michal Neuwirth michal.neuwirth@nemocnicapp.sk
052 / 7125 479

Oddelenie pre styk so zdravotnými poisťovňami
   
Vedúci oddelenia:    
Ing. Eva Dudová eva.dudova@nemocnicapp.sk
052 / 7125 780

Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
   
Vedúci oddelenia:
   
Ing. Silvia Paučíková silvia.paucikova@nemocnicapp.sk
052 / 7125 589
Technicko-prevádzkové oddelenie    
Vedúci oddelenia:    
Ing. Peter Horák peter.horak@nemocnicapp.sk
052 / 7125 528
Oddelenie informačných technológií    
Vedúci oddelenia:    
Ing. Stanislav Jendrušák stanislav.jendrusak@nemocnicapp.sk
052 / 7125 596

Úsek pre liečebno – preventívnu starostlivosť

   
Riaditeľ úseku: 

   

Úsek pre ošetrovateľskú starostlivosť

   
Riaditeľ úseku:
   
Mgr. Eva Mušková eva.muskova@nemocnicapp.sk
052 / 7125 239