Administratíva

Úsek generálneho riaditeľa

   
Manažér ochrany osobných údajov a životného prostredia:    
Jana Bočkayová bockayova_06322 jana.bockayova@nemocnicapp.sk
052/ 7125 631

Oddelenie právnych vzťahov a kontroly
   
Vedúci oddelenia:
   
Mgr. Marián Béreš, MPH marian.beres@nemocnicapp.sk
052 / 7125 597

Oddelenie personalistiky, miezd a vzdelávania
   
Vedúci oddelenia:
   
Ing. Silvia Paučíková silvia.paucikova@nemocnicapp.sk
052 / 7125 589

Referát služieb pri styku s verejnosťou
   
 PhDr. Sylvia Galajda   sylvia.galajda@nemocnicapp.sk
052 / 7125 639

Útvar krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie
   
Samostatný odborný referent:
   
Mgr. Júlia Tudaj julia.tudaj@nemocnicapp.sk
052 / 7125 633, 632

Úsek liečebno – preventívnej starostlivosti

   
Riaditeľ úseku:
   
    052 / 7125 488

Úsek ošetrovateľstva

   
Riaditeľ úseku:
   
Mgr. Eva Mušková eva.muskova@nemocnicapp.sk
052 / 7125 239

Ekonomický úsek

   
Riaditeľ úseku:
   
Ing. Elena Krížová elena.krizova@nemocnicapp.sk
052 / 7125 634
     
Ekonomické oddelenie    
Vedúci oddelenia:
   
Ing. Michal Neuwirth michal.neuwirth@nemocnicapp.sk
052 / 7125 479
Oddelenie plánovania, analýz a cien    
Vedúci oddelenia:    
Jana Lunterová lunterova_48520 jana.lunterova@nemocnicapp.sk

Úsek pre stratégiu a styk so zdravotnými poisťovňami

   
Riaditeľ úseku:    
     

Oddelenie pre styk so zdravotnými poisťovňami
   
Vedúci oddelenia:
   
Ing. Eva Dudová eva.dudova@nemocnicapp.sk
052 / 7125 780


Technicko-prevádzkový úsek

   
Poverený vedením úseku:
   
Ing. Peter Horák peter.horak@nemocnicapp.sk
052 / 7125 203

Technicko-prevádzkové oddelenie
   
Vedúci oddelenia:
   
Ing. Peter Horák peter.horak@nemocnicapp.sk
052 / 7125 528, 603

Oddelenie informačných technológií
   
Vedúci oddelenia:
   
Ing. Stanislav Jendrušák stanislav.jendrusak@nemocnicapp.sk
052 / 7125 596