Chirurgické oddelenie s JIS

O nás


Primár
 
MUDr. Tomáš Vnenčák tomas.vnencak@nemocnicapp.sk

Zástupca primára
 
MUDr. Martin Kučera martin.kucera@nemocnicapp.sk

Vedúca sestra:
 
Mgr. Silvia Jankurová silvia.jankurova@nemocnicapp.sk


Lokalizácia:
lôžková časť – 5. poschodie.

Telefonický kontakt:

  Dokumentácia 052/7125 293, 0948 909 826, dokumentacia.chiro@nemocnicapp.sk
  Oddelenie – strana A 052/7125 766
  Oddelenie – strana S 052/7125 225

Chirurgické oddelenie Nemocnice Poprad, a.s. počas nepretržitej prevádzky zabezpečuje chirurgickú starostlivosť pre pacientov okresu Poprad, Kežmarok ako aj pre návštevníkov Vysokých Tatier. Na chirurgickom oddelení je ročne hospitalizovaných 3200 pacientov, realizuje sa 2100 operácií,  z toho 890 výkonov v jednodňovej chirurgii.

Nachádza na 5. poschodí lôžkovej časti nemocnice. Pozostáva z septickej ošetrovacej jednotky (vpravo), ktorú tvorí 8 trojlôžkových izieb a aseptickej ošetrovacej jednotky (vľavo) s 9 trojlôžkovými izbami, vrátane izby pre detských pacientov. Starostlivosť o pacienta zabezpečujú plne kvalifikovaní lekári so špecializáciou v chirurgii, alebo v špecializačnej príprave, zdravotné sestry: s ÚSO vzdelaním, s VOV, s ŠŠ, s VŠ 1.stupňa, s VŠ 2.stupňa, ďalej zdravotnícki asistenti a pomocný personál.

Súčasťou oddelenia je aj jednotka intenzívnej starostlivosti JIS. Na piatich lôžkach jednotky intenzívnej starostlivosti sú najčastejšie po dobu 24 – 48 hodín (podľa potreby aj dlhšie) uložení pacienti, ktorí vyžadujú po väčšom operačnom výkone alebo pre závažný zdravotný problém kontinuálne sledovanie a liečbu. Keď táto situácia pominie, sú preložení na lôžkové oddelenia podľa typu svojho ochorenia. JIS je situovaná v komplemente pri chirurgickom oddelení.

Operačné sály sú súčasťou centrálnych operačných sál a nachádzajú sa na 1.poschodí v novej prístavbe. Sú vybavené najmodernejšou prístrojovou technikou v plne klimatizovaných priestoroch.

operačná sála operačná sála vstupy
jis preväzovňa
Návštevné hodiny:
pondelok – piatok 14:00 – 16:00
sobota, nedeľa, sviatky 14:00 – 16:00

Návštevy na JIS sú dovolené iba so súhlasom lekára.