Glaukómová ambulancia

Lekári:  
lekári očného oddelenia JZS  

Sestry:
 
Bc. Mária Sedlačková  


Lokalizácia:
poliklinická časť  1. poschodie, číslo dverí 103

Telefonický kontakt: 052 / 7125 663

Ordinačné hodiny:
Pondelok – štvrtok 13:00 – 15:30

Pôsobenie ambulancie:

  • ambulantné vyšetrenia pacientov pri glaukómovom ochorení, alebo pri podozrení na glaukómové ochorenie

Vyšetrenia:

  • vyšetrenie HRT – tomografia terča zrakového nervu,
  • pachymetria,
  • počítačová perimetria