Chirurgická JZS

Primár:    
MUDr. Tomáš Vnenčák tomas.vnencak@nemocnicapp.sk 052/7125 293
     
Vedúca sestra:    
Mgr. Silvia Jankurová silvia.jankurova@nemocnicapp.sk 052/7125 420


Lokalizácia:
lôžková časť,  5. poschodie.

Telefonický kontakt: 052 / 7125 293

Od roku 2011 na chirurgickom oddelení vykonávame niektoré plánované operácie pre poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. a Union zdravotnej poisťovne v režime tzv. jednodňovej chirurgie. Ide o spôsob liečebnej starostlivosti, ktorý kladie dôraz na vykonanie samotného operačného zákroku a pobyt pacienta na lôžku je skrátený na minimum. Vyžaduje si pripraveného a poučeného pacienta, schopného sa po operácii a po čo najkratšom pobyte v nemocnici zotaviť sa z operácie v domácom prostredí a v prípade komplikácií, ktoré môžu nastať, dostaviť sa na kontrolu.

V režime jednodňovej chirurgie môžeme vykonávať:

 • operácie prietrží (pruh), ako slabinové (klasicky aj laparoskopicky), tak aj pupočné a prietrže v jazve, aj operácie prietrží v detskom veku,
 • laparoskopické operácie žlčníka,
 • laparoskopické operácie apendixu pre chronické ochorenie,
 • operácie hemoroidov,
 • operácie análnych fisúr a fistúl,
 • operácie varixov dolných končatín,
 • operácie prsníka pre benígne ochorenie,
 • operácie kožných znamienok a nádorov,
 • operácie podkožných nádorov (podkožný tuk),
 • operácie lymfatických uzlín,
 • operácie sakrálneho dermoidu.

V praxi to znamená, že pripravený pacient po predoperačnom internom a anestéziologickom vyšetrení nastúpi do nemocnice ráno o 6:30 hod. v deň operácie, nalačno. V tento deň je aj operovaný, po operácii v celkovej anestéze alebo miestnom znecitlivení (spinálnom), väčšinou strávi jednu noc na nemocničnom lôžku. Po operácii v miestnom znecitlivení môže odísť už večer v deň operácie. V prípade potreby môže pacient byť na lôžku aj dlhšie, no ďalšie dni pobytu mu môžu byť účtované (20€/noc).