Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie

O nás

Poverený vedením oddelenia:  
MUDr. Marián Raučina marian.raucina@nemocnicapp.sk
Zástupca primára:  
MUDr. Marek Karniš marek.karnis@nemocnicapp.sk
Sestra poverená vedením:  
Mgr. Daniela Fiamčiková daniela.fiamcikova@nemocnicapp.sk
Dokumentácia:  
0948 909 825 dokumentacia.gynporo@nemocnicapp.sk

1. Gynekologické oddelenie a oddelenie patologickej tehotnosti

Lokalizácia: 9. poschodie, oproti oddeleniu šestonedelia

Telefonický kontakt: 052 / 7125 232

Návštevné hodiny:
Pondelok – piatok 14:00 – 16:00
Sobota, nedeľa, sviatky 14:00 – 16:00

počet 3-lôžkových izieb: 8

počet 1-lôžkových izieb: 2

Vybavenie oddelenia: sociálne zariadenia, WC, sprchy – po rekonštrukcii, jedáleň, TV, mikrovlnka.

Pôsobenie gynekologického oddelenia:

 • hroziace potraty do 20 týždňa tehotnosti,
 • starostlivosť o pacientky gynekologicky choré,
 • pooperačné sledovanie.

Prístrojové vybavenie :

 • pooperačný monitoring

Služby:

 • Možnosť výberu operatéra (platená služba so zmluvou),
 • štandardná zdravotná starostlivosť v súlade s koncepciou gynekológie a pôrodníctva v EÚ,
 • laktačná sestra počas pracovných dní.

Pôsobenie oddelenia patologickej tehotnosti:

 • riziková tehotnosť,
 • stavy po cisárskom reze.

Prístrojové vybavenie:

 • pooperačný monitoring,
 • kardiotokografy.

Ochorenia: Všetky ochorenia tehotných žien

Služby:

 • Štandardná zdravotná starostlivosť v súlade s koncepciou gynekológie a pôrodníctva v EÚ.

 

Psychofyzická príprava na pôrod: prednášky, tehotenské cvičenia

Kurzy Psychofyzickej prípavy na pôrod sú až do odvolania pozastavené!

 

2. Pôrodnícke oddelenie

Lokalizácia: lôžko, 9. poschodie

Telefonický kontakt: 052 / 7125 583

Návštevné hodiny:
Pondelok – piatok 14: 00 – 16:00
Sobota, nedeľa, sviatky 14: 00 – 16:00

Oddelenie šestonedelia

Lokalizácia: lôžková časť – 9. poschodie, číslo dverí: 927

počet 2-lôžkových izieb: 4

počet 1-lôžkových izieb: 1

počet 3-lôžkových izieb: 2

Sociálne zariadenia, WC, sprchy – po rekonštrukcii

Jedáleň, TV, mikrovlnka

Laktačná miestnosť

Pôsobenie oddelenia:

 • rooming in,
 • preložená rodička po pôrode z pôrodnej sály,
 • šestonedelie,
 • starostlivosť o dojčenie.

Služby:

 • Možnosť výberu pôrodníka (platená služba so zmluvou).
 • Štandardná zdravotná starostlivosť v súlade s koncepciou gynekológie a pôrodníctva v EU.
 • Laktačná sestra počas pracovných dní.

V priestoroch sa nachádza aj novorodenecké oddelenie a sestry novorodeneckého oddelenia.

 

Pôrodná sála

Lokalizácia: komplement POZOR! PRESŤAHOVANÉ – 10. poschodie, použite výťah B. 

Telefonický kontakt: 052 / 7125 237

POZOR! K PÔRODU SI RODIČKY MUSIA PRINIESŤ SO SEBOU AJ:

 • OBČIANSKY PREUKAZ 
 • TEHOTENSKÝ PREUKAZ
 • KÓPIU SOBÁŠNEHO LISTU
 • PRÍP. ZÁPIS O URČENÍ PRIEZVISKA DIEŤAŤA Z MATRIKY (ak chce slobodná matka, aby malo dieťa priezvisko po otcovi)

Pozostáva z miestností:

 • 4 pôrodné boxy, každý s vlastným sociálnym zariadením (WC, sprcha) 
 • Vstupný filter – príjem rodičky, hygienická príprava
 • Miestnosť pre prijaté rodičky s počtom postelí 3

Prístrojové vybavenie:

 • monitoring rodičky,
 • kardiotokografy,
 • USG prístroj,
 • anesteziologický prístrojový komplet – možnosť epidurálnej analgézy, nová pôrodná posteľ.

 

Služby: prítomnosť partnera pri pôrode, bezbolestný pôrod – epidurálna analgézia.

Štandardná zdravotná starostlivosť v súlade s koncepciou gynekológie a pôrodníctva v EÚ.

 

Pôrodnícka operačná sála

Lokalizácia: komplement – 10. poschodie, použite výťah B

Telefonický kontakt: 052 / 7125 427

Prístrojové vybavenie:

 • Anestéziologické vybavenie,
 • operačný stôl,
 • odsávačka,
 • nástrojové príslušenstvo – operačné sety.

Služby: plánované a akútne ukončenie pôrodu cisárskym rezom.

Štandardná zdravotná starostlivosť v súlade s koncepciou gynekológie a pôrodníctva v EÚ.