Odborná verejnosť

Popradská nemocnica navyšuje kapacity pre očkovanie proti covidu

Nemocnica Poprad aktuálne reaguje na vývoj epidemiologickej situácie a navyšuje svoje kapacity pre očkovanie proti najnovšiemu variantu koronavírusu covid-19. Cieľom je vyjsť v ústrety zvýšenému záujmu verejnosti o očkovanie a ochrana rizikových skupín pred ochorením...

Popradská nemocnica očkuje novou vakcínou proti covidu

Nemocnica Poprad v súvislosti s novým variantom covid-19 pripravila pre záujemcov možnosť dať sa zaočkovať novou vakcínou – Commirnaty Omicron XBB1-5. V tomto prípade je však očkovanie možné len na základe predchádzajúcej registrácie. Za očkovanie sa neplatí....

Nové endoskopické vyšetrenie už aj v Poprade!

Popradská nemocnica začína od polovice júna realizovať nové endoskopické vyšetrenie. ERCP alebo endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia (ERCP) je kombinovaná endoskopická a rádiodiagnostická metóda na zobrazenie žlčových ciest a vývodu podžalúdkovej žľazy. Vyšetrenie...

Odborná príprava pracovníkov-indikujúcich lekárske ožiarenie

Vážené kolegyne, kolegovia Pozývame Vás na školenie „Odborná príprava pracovníkov-indikujúcich lekárske ožiarenie“, ktoré sa bude konať 28.11.2013 od 10:00 hod. do 16:00 hod., v posluchárni na 10.poschodí. Školenie: 5 kreditov. Registračný poplatok: 10,- €  lekári, zamestnanci...

Nemocnica Poprad, a.s. ako prvá na Slovensku zavádza progresívnu novinku

Nemocnica Poprad, a.s. pokračuje v systematickom zvyšovaní kvality poskytovaných služieb. Koncom septembra začalo Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie (ODIR) pod vedením primára oddelenia MUDr. Ľudovíta Chalányiho ako prvé na Slovensku poskytovať nový progresívny terapeutický...

PODTATRANSKÝ RÁDIOLOGICKÝ DEŇ – II. ročník

Nemocnica Poprad, a.s. Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie a oddelenia nukleárnej medicíny, akreditované pracovisko SZU pre intervenčnú rádiológiu pod záštitou Doc. MUDr. P. Bořutu Csc., mim. prof., Rádiologická klinika SZU Bratislava      a MUDr. I. Vuleva PhD., hlavného...

III. Celoslovenská konferencia sestier a iných zdravotníckych pracovníkov pracujúcich na pracoviskách CS

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek Sekcia sestier pracujúcich na pracoviskách centrálnej sterilizácie Vás pozýva na III. Celoslovenskú konferenciu sestier a iných zdravotníckych pracovníkov  pracujúcich na pracoviskách CS 22.3. – 23.3.2013 Miesto konania: Hotel...

Seminár „KAZUISTIKY TATRY“

Regionálna komora lekárov a Spolok Spišských lekárov v Poprade Primári detského oddelenia: Poprad, Liptovský Mikuláš, Kežmarok, Šrobárov ústav Dolný Smokovec, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Levoča Vás pozývajú na oblastný seminár „KAZUISTIKY TATRY“ Kedy: 16.5.2012 –...

Konferencia: Vedecky overené fakty pri podpore dojčenia

Slovenský výbor pre UNICEF Novorodenecké oddelenie Nemocnice Poprad, a.s Vás srdečne pozýva na konferenciu Vedecky overené fakty pri podpore dojčenia dňa 9.5.2012 , 3. poschodie – prednášková miestnosť Nemocnice Poprad, a.s. Program: 13:00 – 13:30 Registrácia účastníkov 13:30...

Popradské lekárske dni 2012

Pozývame Vás na 1. Popradské lekárske dni 2012 s medzinárodnou účasťou, ktoré sa uskutočnia v dňoch 10. a 11. februára v Grandhoteli Bellevue v Hornom Smokovci Organizátor Nemocnica Poprad, a.s. Slovenská pediatrická spoločnosť Slovenská neonatologická spoločnosť Spolok...

PODTATRANSKÝ RÁDIOLOGICKÝ DEŇ

Nemocnica Poprad, a. s., Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie a oddelenia nukleárnej medicíny, akreditované pracovisko SZU pre intervenčnú rádiológiu Vás pozývajú na PODTATRANSKÝ RÁDIOLOGICKÝ DEŇ s medzinárodnou účasťou pre lekárov, rádiologických technikov a sestry. Miesto...

Prvá implantácia totálnej endoprotézy ramenného kĺbu v Nemocnici Poprad, a.s.

Ortopedické oddelenie po dlhodobej príprave uskutočnilo implantáciu totálnej endoprotézy ramenného kĺbu. Operácia prebehla za prítomnosti prim. MUDr. P. Legyňa z Banskej Bystrice. Touto operáciou ortopedické oddelenie rozšírilo spektrum operácii v implantológii. Ide o totálne endprotézy...

Prvá mechanická trombektómia v Nemocnici Poprad, a.s.

Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiologie (ODIR) rozšírilo spektrum intervenčných výkonov o mechanickú trombektómiu, s využitím trombektomického katétrového systému Rotarex S. Unikátnosť tohto systému spočíva v mechanickom spriechodnení ciev, pacient tak nemusí podstupovať...

Artroskopia bedrového kĺbu

Oddelenie úrazovej chirurgie s JIS zavádza do portfólia diagnostických a liečebných postupov nové a progresívne výkony. V roku 2009 boli na oddelení vykonané prvé artroskopie bedrového kĺbu, v roku 2010 v uvedených operáciách úspešne pokračujeme, so zvyšovaním počtu ošetrených...

Laparoskopická resekcia hrubého čreva

Dňa 29.6.2010 budú na Chirurgickom oddelení prvýkrát operovaní pacienti s ochorením hrubého čreva laparoskopicky. Tieto pokročilé laparoskopické operácie bude viesť prim. MUDr. Rastislav Johanes z Chirurgického oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline, predseda Sekcie endoskopickej...

Moderná liečba ischemickej choroby dolných končatín

Angiologické oddelenie Kliniky kardiológie Klinika cievnej chirurgie so záštitou Oddelenia diagnostickej a intervenčnej rádiológie Nemocnice Poprad, a.s. Vás srdečne pozývajú na odborné sympózium Moderná liečba ischemickej choroby dolných končatín SACCME pridelila podujatiu 3...

Východoslovenský chirurgický seminár

Slovenská lekárska spoločnosť, Spolok spišských lekárov v Poprade, Slovenská lekárska komora, Mesto Poprad, Nemocnica Poprad, a.s. Vás pozývajú na Východoslovenský chirurgický seminár v Poprade 15. apríla 2010 Tatra Hotel, Karpatská 3273/7, Poprad Program: 9:30 – 10:00 Prezentácia 10:00...

Vedecká pracovná schôdza – Rádiologické oddelenie a ONM

Nemocnica Poprad, a.s. Rádiologické oddelenie a ONM, akreditované pracovisko SZU pre intervenčnú rádiológiu ELLA-CS, Hradec Králové, ČR vás pozývajú na VEDECKÚ PRACOVNÚ SCHÔDZU s medzinárodnou účasťou 20. marca 2009 ( piatok ) o 14:00 hod. v Nemocnici Poprad a.s., poslucháreň...