Základné informácie pre pacientov

 

Informácie pre rodičky

POZOR! K PÔRODU SI RODIČKY MUSIA PRINIESŤ SO SEBOU AJ:

 • OBČIANSKY PREUKAZ 
 • TEHOTENSKÝ PREUKAZ
 • KÓPIU SOBÁŠNEHO LISTU
 • PRÍP. ZÁPIS O URČENÍ PRIEZVISKA DIEŤAŤA Z MATRIKY (ak chce slobodná matka, aby malo dieťa priezvisko po otcovi)

Nadštandardné izby

Nemocnica Poprad, a. s., prevádzkuje pre pacientov nadštandardné izby na ortopedickom, internom, geriatrickom, fyziatricko – rehabilitačnom oddelení a tiež na oddelení úrazovej chirurgie. Všetkým pacientom je poskytovaná rovnaká zdravotná starostlivosť v zmysle zákona 576 o poskytovaní zdravotnej starostlivostli a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti bez rozdielu toho, na akej izbe je pacient hospitalizovaný.

Nadštandardné izby na ortopedickom oddelení predstavujú dve jednolôžkové a jedna dvojlôžková izba. Každá izba má vlastné sociálne zariadenie, TV prijímač, pripojenie na internet. V jednolôžkových izbách sa navyše nachádza chladnička a rýchlovarná kanvica (izby typu C a D).

Nadštandardné izby na oddelení vnútorného lekárstva nemocnice predstavujú dve jednolôžkové nadštandardné izby, avšak so spoločným sociálnym zariadením. Sú vybavené chladničkou a televíznym prijímačom (izby typu C).

Nadštandardné izby na geriatrickom oddelení predstavuje osem jednolôžkových nadštandardných izieb s vlastným sociálnym zariadením. Každá nadštandardná izba má tiež televízny prijímač a pripojenie na všetky siete, vrátane internetu (izby typu C).

Nadštandardná izba sa nachádza aj na fyziatricko – rehabilitačnom oddelení. Ide o dvojlôžkovú nadštandardnú izbu s vlastným sociálnym zariadením a televíznym prijímačom (izba typu E).

Nadštandardné izby na oddelení úrazovej chirurgie predstavujú dve jednolôžkové izby s vlastným sociálnym zariadením, ktoré sú vybavené chladničkou, rýchlovarnou kanvicou a televíznym prijímačom (izby typu C).

Nadštandardné izby na urologickom oddelení predstavujú tri jednolôžkové izby, jedna so samostatným sociálnym zariadením a dve bez samostatného sociálneho zariadenia. Izby sú vybavené šatníkovou skriňou, sedacou súpravou + konferenčným stolíkom, TV, chladničkou, rýchlovarnou kanvicou a nočným stolíkom (izby typu B a C).

Ceny za jednotlivé nadštandardné izby sú uverejnené v platnom Cenníku Nemocnice Poprad, a.s.


Základné informácie pre ambulantných a hospitalizovaných pacientov

Čo potrebujete pri hospitalizácii:
Pri prijatí na hospitalizáciu odporúčame pacientom, aby si so sebou priniesli:

 • občiansky preukaz,
 • preukaz poistenca,
 • osobnú bielizeň,
 • pyžamo,
 • župan,
 • prezuvky,
 • uteráky,
 • hygienické potreby,
 • lieky, ktoré doma užívate,
 • zdravotnú dokumentáciu.

Odporúčame pacientom nebrať so sebou na hospitalizáciu väčší obnos peňazí ani cenné veci a šperky.

Ambulantní pacienti

Pri návšteve ambulancie si nezabudnite priniesť:

 • občiansky preukaz
 • preukaz poistenca

Ambulancie poskytujú aj rôzne nadštandardné služby, o ktorých sa môžete informovať u personálu konkrétnej ambulancie.

Na základe príkazu generálneho riaditeľa č. 20/2009 zo dňa 22.07.2009 platí prísny zákaz vstupu s bicyklom do všetkých budov Nemocnice Poprad, a. s.. Bicykle je možné odkladať na mieste určenom tabuľou s nápisom „Miesto určené pre odkladanie bicyklov” (terasa pri centrálnom príjme, miesto vedľa hlavnej vrátnice a na chodníku pri vchode na kožné oddelenie). Tým, že je určené miesto na odkladanie bicyklov je neprípustné, aby boli bicykle odložené na inom mieste v areáli Nemocnice Poprad, a. s.. Nemocnica nezodpovedá za uložené bicykle.

V celom areáli, budove a na pozemku nemocnice platí prísny zákaz fajčiť!

V priestoroch nemocnice sa nachádzajú:

 • lekáreň
 • bufet, otvorený v pondelok až piatok v čase od 7:00 hod. – 16:00 hod., v sobotu, nedeľu v čase od 12:00 – 15:00
 • automaty na kávu, nealkoholické nápoje a drobné občerstvenia
 • kaplnka (katolícke Bohoslužby sa slúžia každú nedeľu a sviatok o 16:30, evanjelické služby Božie každú sobotu a sviatok o 16:30).


Návštevné hodiny

v pondelok až piatok v čase od 14:00 hod. – 16:00 hod.,

v sobotu, nedeľu a vo sviatky v čase od 14:00 hod. – 16:00 hod.

mimo určený čas sú návštevy povolené so súhlasom primára oddelenia alebo ošetrujúceho lekára. Na niektorých oddeleniach sa môže čas návštevných hodín odlišovať od štandardne vyššie uvedeného času, z dôvodu špecifík a prevádzkových potrieb jednotlivých oddelení. O presnom čase návštevných hodín je pacient informovaný pri prijatí na hospitalizáciu.