Kontakt

Nemocnica Poprad, a. s.
OR OS Prešov, odd.: Sa, vl. c. 10322/P
adresa: Banícka č. 803/28, 05845 Poprad
IČO: 36513458
DIČ: 2022127657
IČ DPH: SK2022127657
Bankové spojenie: VÚB Poprad a.s., pobočka Poprad
Číslo účtu: 2127013051/0200
telefón: 052 / 71 25 767 – sekretariát generálneho riaditeľa
052 / 71 25 282 – sekretariát riaditeľov úsekov
052 / 71 25 111 – telefónna ústredňa
fax: 052 / 71 25 555 – sekretariát generálneho riaditeľa
e-mail: sekretariat@nemocnicapp.sk