Neurofyziologická ambulancia

Lekár:  

prim. MUDr. Ľubica Snopeková

lubica.snopekova@nemocnicapp.sk

Sestra:  
Sylvia Vdovjaková  

Lokalizácia: poliklinika Nemocnice Poprad, 2. poschodie č. dverí 229.

Telefonický kontakt: 052 / 7125 824, 268
objednávanie pacientov osobne i telefonicky

Ordinačné hodiny:
  ordinácia obed ordinácia, administratíva
Pondelok 10:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13:30 – 15:30
Utorok 10:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13:30 – 15:30
Streda 08:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13:30 – 15:30
Štvrtok 10:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13:30 – 15:30
Piatok 10:00 – 12:00 12:00 – 13:00  

Pôsobenie ambulancie:

  • Farebné duplexné USG vyšetrenie extrakraniálnych mozgových ciev,
  • EEG vyšetrenie natívne, po spánkovej deprivácii, fotostimulácii,
  • ambulancia pre pacientov s demyelinizačnými ochoreniami /Sclerosis multiplex-SM/,
  • konzultácia pacientov s cerebrovaskulárnymi a záchvatovými ochoreniami,
  • neurologické vyšetrenie.

Prístrojové vybavenie:

  • USG prístroj MY LAB 60
  • EEG prístroj MICROMED – PCIBMMT M8985

 

EEG laboratórium

Lokalizácia:
Zhotovovanie EEG vyšetrenia natívne, po spánkovej deprivácii, fotostimulácii – z prevádzkových a technických dôvodov, zatiaľ ostáva na 4.poschodí v lôžkovej časti neurologického oddelenia vpravo č.dverí 435

Ordinačné hodiny:
  EEG po SD EEG neurofyziol.amb. obed EEG neurofyziol.amb., administratíva
Pondelok 07:00 – 08:00 09:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 15:30
Utorok 07:00 – 08:00 09:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 15:30
Streda 07:00 – 08:00 09:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 15:30
Štvrtok 07:00 – 08:00 09:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 15:30
Piatok 07:00 – 08:00 09:00 – 12:00 12:00 – 12:30  

Telefonický kontakt: 052 / 7125 824, 268
objednávanie pacientov osobne i telefonicky