Neurologická ambulancia (EEG, USG)

Neurologická EEG, USG ambulancia bola presťahovaná na 5.poschodie komplementu nemocnice

Lekár:  
MUDr. Ľubica Snopeková

lubica.snopekova@nemocnicapp.sk

 
Sestra:  
Sylvia Vdovjaková  

Lokalizácia: komplement, 5. poschodie.

Telefonický kontakt: 052 / 7125 824
objednávanie pacientov osobne i telefonicky

Pôsobenie ambulancie:

  • Farebné duplexné USG vyšetrenie extrakraniálnych mozgových ciev,
  • EEG vyšetrenie natívne, po spánkovej deprivácii, fotostimulácii,
  • ambulancia pre pacientov s demyelinizačnými ochoreniami /Sclerosis multiplex-SM/,
  • konzultácia pacientov s cerebrovaskulárnymi a záchvatovými ochoreniami,
  • neurologické vyšetrenie.
Ordinačné hodiny:
  ordinácia, USG obed ordinácia, administratíva
Pondelok 10:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13:30 – 15:30
Utorok 10:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13:30 – 15:30
Streda 08:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13:30 – 15:30
Štvrtok 10:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13:30 – 15:30
Piatok 10:00 – 12:00 12:00 – 13:00  

 

EEG laboratórium

Ordinačné hodiny:
  EEG po SD EEG neurofyziol.amb. obed EEG neurofyziol.amb., administratíva
Pondelok 07:00 – 08:00 09:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 15:30
Utorok 07:00 – 08:00 09:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 15:30
Streda 07:00 – 08:00 09:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 15:30
Štvrtok 07:00 – 08:00 09:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 15:30
Piatok 07:00 – 08:00 09:00 – 12:00 12:00 – 12:30