Lithiatická ambulancia

Lekári:
lekári urologického oddelenia

Sestra:
PhDr. Jana Chorvátová
Marta Šlebodová
 

 

 

 

 

 


Lokalizácia:

poliklinická časť 2. poschodie, vľavo

Telefonický kontakt: 052 / 7125 445 – volať len v utorok

Ordinačné hodiny:
Pondelok 07:00 – 11:00 ESWL
Utorok 07:00 – 13:30 14:00 – 15:30
Streda 07:30 – 13:30 14:00 – 15:30
Štvrtok neordinuje sa
Piatok neordinuje sa

 

Vyšetrovacie metódy:

Extrakorporálna litotripsia sa používa na mimotelové rozbitie obličkového alebo močového kameňa. Je to účinná metóda využívajúca rázové vlny, ktoré bez nutnosti operačného zákroku dokážu kamene rozdrviť. Výhodou je minimálna bolestivosť a krátka doba rekonvalescencie.