Lithiatická ambulancia

Lekári:
lekári urologického oddelenia

Sestra:
sestry urologického oddelenia
 
 

 

 

 

 

 


Lokalizácia:

poliklinická časť 2. poschodie, vľavo

Telefonický kontakt: 052 / 7125 445 – volať len vo ŠTVRTOK

 

Ordinačné hodiny:
Pondelok 07:00 – 11:00 ESWL
Utorok 07:00 – 15:30 ESWL
Streda    
Štvrtok 07:30 – 13:30 14:00 – 15:30
Piatok  

 

Vyšetrovacie metódy:

Extrakorporálna litotripsia sa používa na mimotelové rozbitie obličkového alebo močového kameňa. Je to účinná metóda využívajúca rázové vlny, ktoré bez nutnosti operačného zákroku dokážu kamene rozdrviť. Výhodou je minimálna bolestivosť a krátka doba rekonvalescencie.