Neurologické oddelenie s JIS

O nás

Primár:  
MUDr. Ľubica Snopeková lubica.snopekova@nemocnicapp.sk
052/7125 279

Zástupca primára:
 
MUDr. Iveta Ružinská iveta.ruzinska@nemocnicapp.sk
052/7125 332

Vedúca sestra:
 
Mgr. Marta Slivošová marta.slivosova@nemocnicapp.sk
052/7125 295

Dokumentácia:
 
Katarína Zoričáková dokumentacia.neuro@nemocnicapp.sk
0948 909 832
052/7125 244

Na oddelení je spolu 56 lôžok. Oddelenie má dve štandardné ošetrovacie jednotky rozdelené na mužskú a ženskú časť a jednotku intenzívnej starostlivosti s 5 lôžkami.
Na ženskej ošetrovacej jednotke je 29 lôžok, na mužskej ošetrovacej jednotke je 22 lôžok. Na štandardných ošetrovacích jednotách sú pracovne lekárov, denné miestnosti sestier, vyšetrovne, čistiace miestnosti, sociálne zariadenia a kúpelne a šatňa pre personál.

jedáleň s TV izba

 

Popis oddelenia:

Lôžková časť, 4.poschodie vľavo, ženské oddelenie
Telefonický kontakt: 052/7125 374

Lôžková časť, 4.poschodie vpravo, mužské oddelenie
Telefonický kontakt: 052/7125 391

Pôsobenie oddelenia – liečba:

  • od r.2009 je podávaná pacientom s akútnou cievnou mozgovou príhodou trombolytická liečba podľa najnovších liečebných medzinárodných štandardov,
  • náhle cievne mozgové príhody, poruchy prekrvenia mozgu, krvácanie,
  • ochorenia centrálneho a periférneho nervového systému,
  • degeneratívne a demyelinizačné ochorenia nervového systému,
  • nádorové ochorenia nervového systému,
  • poruchy vedomia a záchvatové stavy – epilepsia,
  • závraty rôznej príčiny,
  • nervovo-svalové ochorenia, ochorenia miechy,
  • vertebrogénne ochorenia,
  • neurologické poškodenia pri interných, reumatických, onkologických ochoreniach.

Oddelenie získalo za výsledky v liečbe pacientov s cievnou mozgovou príhodou za rok 2018 medzinárodné zlaté ocenenie ESO Angels Awards  (Európska organizácia pre cievne mozgové príhody) GOLD STATUS, ktoré obhájilo aj za rok 2019 a 2020.