Neurologické oddelenie s JIS

O nás

NEURO_VSTUP

Primár:  
MUDr. Ľubica Snopeková lubica.snopekova@nemocnicapp.sk
052/7125 279

Zástupca primára:
 
MUDr. Iveta Ružinská iveta.ruzinska@nemocnicapp.sk
052/7125 332
Vedúca sestra:  
Mgr. Marta Slivošová marta.slivosova@nemocnicapp.sk
052/7125 295
Dokumentácia:  
Katarína Zoričáková dokumentacia.neuro@nemocnicapp.sk
0948 909 832
052/7125 244

 

Na oddelení je spolu 48 lôžok. Oddelenie má dve štandardné ošetrovacie jednotky rozdelené na mužskú a ženskú časť a jednotku intenzívnej starostlivosti s 5 lôžkami. Jedna izba je nadštandardná jednoposteľová.
Na ženskej ošetrovacej jednotke je 24 lôžok, na mužskej ošetrovacej jednotke je 18 lôžok. Na štandardných ošetrovacích jednotách sú pracovne lekárov, denné miestnosti sestier, vyšetrovne, čistiace miestnosti, sociálne zariadenia a kúpelne a šatňa pre personál.

Foto:

   

 

Popis oddelenia:

Lôžková časť, 4. poschodie vľavo, ženské oddelenie
Telefonický kontakt: 052/7125 374

Lôžková časť, 4. poschodie vpravo, mužské oddelenie
Telefonický kontakt: 052/7125 391

Pôsobenie oddelenia – liečba:

  • od r.2009 je podávaná pacientom s akútnou cievnou mozgovou príhodou trombolytická liečba podľa najnovších liečebných medzinárodných štandardov,
  • náhle cievne mozgové príhody, poruchy prekrvenia mozgu, krvácanie,
  • ochorenia centrálneho a periférneho nervového systému,
  • degeneratívne a demyelinizačné ochorenia nervového systému,
  • nádorové ochorenia nervového systému,
  • poruchy vedomia a záchvatové stavy – epilepsia,
  • závraty rôznej príčiny,
  • nervovo-svalové ochorenia, ochorenia miechy,
  • vertebrogénne ochorenia,
  • neurologické poškodenia pri interných, reumatických, onkologických ochoreniach.

Oddelenie získalo za výsledky v liečbe pacientov s cievnou mozgovou príhodou za rok 2018 medzinárodné zlaté ocenenie ESO Angels Awards  (Európska organizácia pre cievne mozgové príhody) GOLD STATUS, ktoré obhájilo aj za rok 2019 a 2020.