Neurologické oddelenie s JIS

O nás

Primár:  
MUDr. Ľubica Snopeková lubica.snopekova@nemocnicapp.sk

Zástupca primára:
 
MUDr. Iveta Ružinská iveta.ruzinska@nemocnicapp.sk

Vedúca sestra:
 
Mgr. Marta Slivošová marta.slivosova@nemocnicapp.sk

Dokumentácia:
 
0948 909 832 dokumentacia.neuro@nemocnicapp.sk

Na oddelení je spolu 56 lôžok. Oddelenie má dve štandardné ošetrovacie jednotky rozdelené na mužskú a ženskú časť a jednotku intenzívnej starostlivosti s 5 lôžkami.
Na ženskej ošetrovacej jednotke je 29 lôžok, z toho 5 štvorposteľových a 3 trojposteľové izby, na mužskej ošetrovacej jednotke je 22 lôžok, z toho 4 štvorposteľové a 2 trojposteľové izby. Na štandardných ošetrovacích jednotách sú pracovne lekárov, denné miestnosti sestier, vyšetrovne, čistiace miestnosti, sociálne zariadenia a kúpelne a šatňa pre personál.

jedáleň s TV izba

 

Popis oddelenia:

Lôžková časť, 4.poschodie vľavo, ženské oddelenie
čísla izieb 427 – 434
Primárska vizita: 1x denne
Telefonický kontakt: 052/7125 374

Lôžková časť, 4.poschodie vpravo, mužské oddelenie
čísla izieb 413 – 420
Primárska vizita: 1x denne
Telefonický kontakt: 052/7125 391

Oddelenie získalo za výsledky v liečbe pacientov s cievnou mozgovou príhodou za rok 2018 medzinárodné zlaté ocenenie ESO Angels Awards  (Európska organizácia pre cievne mozgové príhody) GOLD STATUS.

 

Pôsobenie oddelenia – liečba:

  • náhle cievne mozgové príhody, poruchy prekrvenia mozgu, krvácanie,
  • ochorenia centrálneho a periférneho nervového systému,
  • degeneratívne a demyelinizačné ochorenia nervového systému,
  • nádorové ochorenia nervového systému,
  • poruchy vedomia a záchvatové stavy – epilepsia,
  • závraty rôznej príčiny,
  • nervovo-svalové ochorenia, ochorenia miechy,
  • vertebrogénne ochorenia,
  • neurologické poškodenia pri interných, reumatických, onkologických ochoreniach.