Neurologické oddelenie s JIS

O nás

NEURO_VSTUP

Primár:  
MUDr. Veronika Kleinová veronika.kleinova@nemocnicapp.sk
052/7125 279

Zástupca primára:
 
MUDr. Igor Bodnár igor.bodnar@nemocnicapp.sk
052/7125 332
Vedúca sestra:  
Mgr. Marta Slivošová marta.slivosova@nemocnicapp.sk
052/7125 295
Dokumentácia:  
Katarína Zoričáková dokumentacia.neuro@nemocnicapp.sk
0948 909 832
052/7125 244

 

Na oddelení je spolu 48 lôžok. Oddelenie má dve štandardné ošetrovacie jednotky rozdelené na mužskú a ženskú časť a jednotku intenzívnej starostlivosti s 5 lôžkami. Jedna izba je nadštandardná jednoposteľová.
Na ženskej ošetrovacej jednotke je 24 lôžok, na mužskej ošetrovacej jednotke je 18 lôžok. Na štandardných ošetrovacích jednotách sú pracovne lekárov, denné miestnosti sestier, vyšetrovne, čistiace miestnosti, sociálne zariadenia a kúpelne a šatňa pre personál.

Foto:

   

 

Popis oddelenia:

Lôžková časť, 4. poschodie vľavo, ženské oddelenie
Telefonický kontakt: 052/7125 374

Lôžková časť, 4. poschodie vpravo, mužské oddelenie
Telefonický kontakt: 052/7125 391

Pôsobenie oddelenia – liečba:

  • od r.2009 je podávaná pacientom s akútnou cievnou mozgovou príhodou trombolytická liečba podľa najnovších liečebných medzinárodných štandardov,
  • náhle cievne mozgové príhody, poruchy prekrvenia mozgu, krvácanie,
  • ochorenia centrálneho a periférneho nervového systému,
  • degeneratívne a demyelinizačné ochorenia nervového systému,
  • nádorové ochorenia nervového systému,
  • poruchy vedomia a záchvatové stavy – epilepsia,
  • závraty rôznej príčiny,
  • nervovo-svalové ochorenia, ochorenia miechy,
  • vertebrogénne ochorenia,
  • neurologické poškodenia pri interných, reumatických, onkologických ochoreniach.

Neurologické oddelenie získalo za výsledky v liečbe pacientov s cievnou mozgovou príhodou – po troch medzinárodných zlatých oceneniach za rok 2018, 2019, 2020 – za rok 2021 aj 2022 najvyššie medzinárodné diamantové ocenenie.

Tri zlaté medzinárodné ocenenia ESO Angels Awards (Európska organizácia pre cievne mozgové príhody) GOLD STATUS získalo za výsledky v liečbe pacientov s cievnou mozgovou príhodou na základe zozbieraných dát a analýzy výsledkov za rok 2018 a následne obhájilo aj za roky 2019 a 2020.

Najvyššie medzinárodné diamantové ocenenie  ESO Angels Awards DIAMOND STATUS získalo za výsledky v liečbe pacientov s cievnou mozgovou príhodou na základe zozbieraných dát a analýzy výsledkov za rok 2021 a následne obhájilo aj za rok 2022.

Cievne mozgové príhody (CMP) spolu s kardiovaskulárnymi ochoreniami sú druhou najčastejšou príčinou úmrtí vo vyspelých krajinách a predstavujú významný sociálny i ekonomický problém, pretože až u 50% pacientov zostáva po prekonanej CMP trvalý neurologický deficit.