Ambulancia klinickej psychológie

Psychológ:  
Mgr. Alexandra Trošoková
alexandra.trosokova@nemocnicapp.sk


Lokalizácia:

pavilón kožného stacionára, 1. poschodie, č.dverí 129

Telefonický kontakt: 0948 988 337, 052 / 7125 389

Ordinačné hodiny:
  Ordinácia Obed Ordinácia
Pondelok 07:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 14:00
Utorok 07:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 16:30
Streda 07:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 15:30
Štvrtok 07:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 17:30
Piatok 07:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 14:00

Psychologická ambulancia poskytuje dospelým pacientom:

  • psychologickú diagnostiku intelektových, kognitívnych schopností a osobnosti, najmä s ohľadom na diferenciálnu diagnostiku rôznych psychosomatických ochorení a neurologických ochorení,
  • psychoterapiu dospelých (úzkosti, fóbie, depresie, panické poruchy, poruchy príjmu potravy, poruchy spánku, vzťahové problémy, osobnostné problémy),
  • krízovú intervenciu pri zvládaní náročných životných situácií (traumatické situácie, vážne ochorenie, úmrtie blízkeho, rozvod, strata zamestnania a pod.),
  • znižovanie nadváhy  metódou STOBu (kognitívne-behaviorálny prístup),
  • psychologické vyšetrenia žiadateľov a držiteľov zbrojných pasov.

Psychologická ambulancia poskytuje deťom a ich rodinám:

  • diagnostiku psychického vývinu u detí od najútlejšieho veku, psychologickú diagnostiku intelektových, kognitívnych schopností a osobnosti detí a dospievajúcich (od 0 – 19 rokov), najmä s ohľadom na diferenciálnu diagnostiku rôznych psychosomatických ochorení a neurologických ochorení,
  • psychoterapiu detí a dospievajúcich,
  • rieši problémy detskej úzkosti, strachu, porúch spánku, ťažkosti s enurézou a enkoprézou, problémy s učením a so školou,
  • poskytuje vývojovú diagnostiku deťom s rizikovým vývinom, na základe ktorej je dieťaťu vypracovaný konkrétny stimulačný program – určené predčasne narodeným deťom, s nízkou pôrodnou váhou, s rizikovými faktormi vývoja vo veku 0 – 3 roky,
  • poskytovanie krízovej intervencie pre rodičov v krízových situáciách, výchovné poradenstvo pre rodičov.