Ambulancia klinickej psychológie

Psychológ, odborný garant ambulancie:  
Mgr. Alexandra Trošoková  
alexandra.trosokova@nemocnicapp.sk
 

Psychológ:
 
Mgr. Katarína Trošoková  
katarina.trosokova@nemocnicapp.sk  


Lokalizácia:

pavilón kožného stacionára, 1. poschodie

Telefonický kontakt: 0948 988 337, 052 / 7125 389

Prosíme pacientov, aby sa telefonicky objednávali v čase 7:00 – 8:00.

Ordinačné hodiny amb. Mgr. Alexandry Trošokovej:
  Ordinácia Obed Ordinácia
Pondelok 07:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 14:00
Utorok 07:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 16:30
Streda 07:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 15:30
Štvrtok 07:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 17:30
Piatok 07:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 14:00

 

Ordinačné hodiny amb. Mgr. Kataríny Trošokovej:
  Ordinácia Obed Ordinácia
Pondelok 07:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 15:30
Utorok 07:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 15:30
Streda 07:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 15:30
Štvrtok 07:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 15:30
Piatok 07:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 15:30

Psychologická ambulancia poskytuje dospelým pacientom:

 • psychologickú diagnostiku intelektových, kognitívnych schopností a osobnosti, najmä s ohľadom na diferenciálnu diagnostiku rôznych psychosomatických ochorení a neurologických ochorení,
 • psychoterapiu dospelých (úzkosti, fóbie, depresie, panické poruchy, poruchy príjmu potravy, poruchy spánku, vzťahové problémy, osobnostné problémy),
 • krízovú intervenciu pri zvládaní náročných životných situácií (traumatické situácie, vážne ochorenie, úmrtie blízkeho, rozvod, strata zamestnania a pod.),
 • znižovanie nadváhy  metódou STOBu (kognitívne-behaviorálny prístup),
 • psychologické vyšetrenia žiadateľov a držiteľov zbrojných pasov.

Psychologická ambulancia poskytuje deťom a ich rodinám:

 • diagnostiku psychického vývinu u detí od najútlejšieho veku, psychologickú diagnostiku intelektových, kognitívnych schopností a osobnosti detí a dospievajúcich (od 0 – 19 rokov), najmä s ohľadom na diferenciálnu diagnostiku rôznych psychosomatických ochorení a neurologických ochorení,
 • psychoterapiu detí a dospievajúcich,
 • rieši problémy detskej úzkosti, strachu, porúch spánku, ťažkosti s enurézou a enkoprézou, problémy s učením a so školou,
 • poskytuje vývojovú diagnostiku deťom s rizikovým vývinom, na základe ktorej je dieťaťu vypracovaný konkrétny stimulačný program – určené predčasne narodeným deťom, s nízkou pôrodnou váhou, s rizikovými faktormi vývoja vo veku 0 – 3 roky,
 • poskytovanie krízovej intervencie pre rodičov v krízových situáciách, výchovné poradenstvo pre rodičov.

 

Kde  hľadať pomoc v prípade akútnej potreby?

Deti a dospievajúci:

 • Linka detskej istoty                                                                             116 111
 • Linka detskej dôvery                                                                           0907 401 749
 • Internetová poradňa pre mladých  IPčko.sk                                   www.ipcko.sk 
 • Linka Chuť žiť pre ľudí s poruchami príjmu potravy                      0800 221 080
 • Aplikácia Nepanikár

Dospelí:

 • Linka dôvery Nezábudka                                                                     0800 800 566
 • Linka pomoci obetiam                                                                         0850 111 321
 • Krízová linka pomoci (v súvislosti s COVID 19)                                0800 500 333

Užitočné odkazy: