Antikorupčná linka

24-hodinová antikorupčná linka vo forme elektronickej pošty bola zriadená pre nahlásenie podozrení a podnetov pacientov na konanie korupčnej činnosti. Uvedené podnety budú prešetrené Oddelením právnych vzťahov a kontroly Nemocnice Poprad, a.s..
V prípade opodstatneného podozrenia, bude podnet následne postúpený orgánom činným v trestnom konaní.

Antikorupčná linka:

korupcia@nemocnicapp.sk