Straty a nálezy

Nájdené veci v Nemocnici Poprad, a. s., budú uschované 5 pracovných dní na Informáciách nachádzajúcich sa na prízemí pred Centrálnym príjmom. Po tomto termíne, ak sa majiteľ neprihlási, budú nálezy odovzdané na obvodné oddelenie PZ Poprad – informácie, kde sa následne spíše zoznam nájdených vecí a potvrdí zamestnancom PZ Poprad.

Majiteľ, ktorý vierohodne preukáže jeho vlastníctvo a ostatné detaily nálezu, si ho môže vyzdvihnúť na informáciách Nemocnice Poprad, a. s., v uvedenom termíne.

Nájdené osobné doklady OP, VP, CP a iné sa odovzdávajú bezprostredne po nájdení na PZ.

Bližšie informácie Vám poskytnú na tel. čísle 052 / 7125 550

Nájdené predmety:
 Dátum Predmet
28.04.2023 náušnica – biely kov
28.04.2023 strieborná retiazka
04.04.2023 pred urologickou amb. – zväzok osobných kľúčov
04.04.2023 dve náušnice: jedna žltý kov, druhá strieborná