Detská psychiatrická ambulancia

Odborný garant:  
MUDr. Magdaléna Fülöpová  
Sestra:  
Helena Tondrová detska.psychiatria@nemocnicapp.sk
Slavomíra Bonková  

Kde nás nájdete:

Budova kožného stacionára, 2. poschodie

Ordinačné hodiny:
Pondelok – piatok ranné sedenie lekárov 07:00 – 07:30
ordinácia 07:30 – 12:00
obedná prestávka 12:00 – 12:30
ordinácia 12:30 – 14:30
poobedné sedenie lekárov, konzília na oddelení 14:30 – 15:30

Čo vyšetrujeme?

Indikácia na vyšetrenie je náhla zmena psychického stavu, podozrenie na duševné ochorenie alebo sledovanie pacientov so známym duševným ochorením. Poskytujeme diagnostiku neurovývojových porúch a porúch autistického spektra v spolupráci so psychológom a centrom špeciálne-pedagogického poradenstva.

Ako sa na vyšetrenie objednáva?

Telefonicky: 052/7125 655 

E-mail: detska.psychiatria@nemocnicapp.sk