VAKCINAČNÉ CENTRUM

Telefonický kontakt: 0948 346 049, 0948 097 991

Mail: vakcinacia.poprad@nemocnicapp.sk

POZOR! Vakcinačné centrum je otvorené vždy v prvý a tretí utorok v mesiaci.

Ordinačné hodiny Vakcinačného centra:
1. a 3. utorok v mesiaci
(Pfizer/BioNTech) (Novavax) 
(okrem sviatkov)
8.00 – 10.00 (deti 5 – 11, Pfizer/BioNTech)
10.00 – 12.00 (deti 12 – 17 a dospelí,  Pfizer/BioNTech)                                          12.30 – 14.00 (dospelí, Novavax)

Podmienkou očkovania detí do 18 rokov je sprevádzajúca osoba, ktorou musí byť zákonný zástupca (rodič alebo súdom určená  osoba). Pri očkovaní je prítomný pediater. V prípade rôznych priezvisk rodiča a dieťaťa je potrebné, aby rodič priniesol rodný list dieťaťa.

POZOR! Všetci záujemcovia o očkovanie vo veku do 18 rokov, musia prísť so zákonným zástupcom (rodič alebo súdom určená  osoba).

Vakcinačné centrum (VC) sa nachádza v areáli Nemocnice Poprad (od hlavného vchodu nemocnice vedú žlté šípky na chodníku až do VC).

Na očkovanie sa dostavte podľa času objednania, ktorý Vám bol pridelený alebo sa dostavte bez objednania, avšak sledujte aktuálne informácie na našej stránke, pretože vo vymedzených časoch očkujeme len vybrané skupiny.

V našom vakcinačnom centre je dostupná vakcína Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech a vakcína Nuvaxovid od spoločnosti Novavax.

 Aktuálne Informácie k prihlasovaniu na očkovanie proti COVID-19

 • Objednajte sa cez korona.gov.sk
 • Pred očkovaním môžete jesť a piť iba nealkoholické nápoje.
 • Príjem alkoholických nápojov obmedzte niekoľko dní pred aj po očkovaní.
 • Na očkovanie musíte ísť zdravý, nesmiete byť v karanténe, ani domácej izolácii.
 • Pred očkovaním nie je potrebné si robiť test na COVID-19, ani test na protilátky proti ochoreniu COVID-19.
 • Užite svoje lieky bežne ako inokedy.
 • Ak si žena nie je istá tehotenstvom, je potrebné si urobiť tehotenský test.
 • V prípade, že ste absolvovali v nedávnej dobe očkovanie proti inému ochoreniu (napr. chrípka, tetanus, hepatitída B, pneumokoky a iné), je potrebné dodržať odstup medzi očkovaniami minimálne 14 dní.
 • Zvoľte vhodné oblečenie, napr. tričko alebo blúzku s krátkym rukávom (uľahčí nám to očkovanie).
 • Vyplňte – Dotazník pred očkovaním proti ochoreniu COVID-19 a Informovaný súhlas s očkovaním proti ochoreniu COVID-19. Pre urýchlenie registrácie a plynulý priebeh procesu očkovania, prosíme, aby ste si, pokiaľ je to možné, dotazník aj informovaný súhlas vytlačili a vypísali doma.

Ako sa dostanem na očkovacie miesto?

 • Vstup na očkovacie miesto (vakcinačné centrum) po vyznačených šípkach na chodníku od hlavného vchodu Nemocnice Poprad, a. s., okolo hlavnej vrátnice a ďalej do areálu po šípkach, smer juh.
 • Stačí sledovať šípky na chodníku a informatívne tabule, ktoré Vás zavedú na očkovacie miesto. V danom priestore sa nachádza personál, ktorý vám pomôže. Očkovacie centrum je zriadené v samostatnej budove v areáli Nemocnice Poprad, a. s.
 • Pred vstupom do vakcinačného centra si vydezinfikujte ruky.

Čo sa deje v očkovacom centre?

 • Po príchode skontrolujeme, či ste zaregistrovaný na uvedený dátum a čas v obdržanej SMS na vami zadané telefónne číslo pri nahlasovaní cez korona.gov.sk.
 • Skontrolujeme, či patríte medzi priorizované skupiny indikované na očkovanie.
 • Na základe vami vypísaného Dotazníka pred očkovaním na ochorenie COVID-19, skontrolujeme, či vás môžeme vzhľadom na váš zdravotný stav zaočkovať. Ak nie, očkovať vás nebudeme.
 • Zaregistrujeme vás a vystavíme vám potvrdenie o prvom očkovaní vakcínou Comirnaty proti ochoreniu COVID-19.
 • Priebeh samotného očkovania: po vydezinfikovaní oblasti ramena vám tenkou ihlou podáme do ramenného svalu 0,3 ml očkovacej látky Comirnaty, miesto vpichu prelepíme.

Čo robiť po očkovaní?

 • Po očkovaní sa zotrváte 15 minút vo vyhradenom priestore. Ak ste v minulosti prekonali anafylaktickú reakciu, pre vašu bezpečnosť vám pred samotným očkovaním zavedieme žilovú kanylu a po očkovaní zotrváte vo vyhradenom priestore 30 minút. Po tomto čase vám kanylu odstránime.
 • Po uvedenom časovom limite môžete opustiť priestory. Sledujte uvedené smerovacie tabule.

Aj po očkovaní naďalej dodržiavajte nariadené hygienicko-epidemiologické nariadenia.

Čo môžem očakávať po očkovaní?

 • V uvedenej brožúrke – ČO MÔŽETE OČAKÁVAŤ PO VAŠOM OČKOVANÍ PROTI COVID-19 (Informácie pre ľudí o očkovaní vakcínou proti COVID-19) – si prečítajte odpovede na najviac kladené otázky v súvislosti s podaním vakcíny proti COVID-19.
 • V prípade akejkoľvek nežiaducej príhody, ktorú po očkovaní spozorujete, túto udalosť ihneď oznámte svojmu všeobecnému lekárovi, ktorý ju vyhodnotí a odporučí ďalší postup a udalosť zahlási na Štátny úrad pre kontrolu liečiv.

Ďalšie informácie sú dostupné na uvedených internetových stránkach:
https://www.sukl.sk/
https://korona.gov.sk/
https://www.health.gov.sk/
https://www.uvzsr.sk/


Informácie o očkovaní proti vírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19

Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta (+ zákonný zástupca)

Dotazník pred očkovaním

Informácie o spracovaní osobných údajov pri očkovaní

Comirnaty-Písomná informácia pre užívateľa

96 Vyhláška MZ SR určovanie poradia očkovania proti COVID-19 od 8.3.2011

161 Vyhláška MZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 96/2021 Z. z., určovanie poradia očkovania proti COVID-19 od 1.5.2021

232 VYHLÁŠKA MZ SR zo 4. júna 2021, ktorou sa mení vyhláška MZ SR č. 96/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 v znení vyhlášky č. 161/2021 Z. z..pdf