AKTUÁLNE OPATRENIA PLATNÉ V NEMOCNICI POPRAD

Vážení občania,

okres Poprad sa nachádza v II. resp. prechádza do III. stupňa ohrozenia podľa aktuálne platného Covid automatu.

Preto vás chceme informovať o nasledujúcich opatreniach v Nemocnici Poprad, a. s, aby ste po príchode  do nemocnie boli na ne pripravení.

Uvedené opatrenia v Nemocnici Poprad, a. s, sú nastavené v prospech bezpečia a zdravia pacientov a občanov navštevujúcich Nemocnicu Poprad, a. s., a v prospech ochrany zdravotníckeho personálu, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti. Cieľom je, aby sa zachovala dostupnosť a kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti a aby sme čo najdlhšie udržali plánovanú zdravotnú starostlivosť a plánované operácie. Upozorňujeme, že napriek tomu, že núdzový stav bol zrušený 14.5.2021, aj naďalej trvá vyhlásená mimoriadna situácia.

Prosíme vás, aby ste nasledujúce opatrenia prijali s porozumením a pochopením. Ich cieľom je vaša bezpečnosť, bezpečnosť vašich príbuzných a bezpečnosť zdravotníckeho personálu, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Triáž pri hlavnom vchode

Občania vstupujú do Nemocnice Poprad, a. s, cez hlavný vchod, kde je zriadená už niekoľko dní triáž. Pri triáži Vám zmerajú teplotu, opýtajú sa vás kam idete a vypíšete triážny dotazník. Dotazník si môžete stiahnuť tu – Triážny dotazník – vypísať dotazník si môžete doma, čím urýchlite proces triáže.

Prekrytie horných dýchacích ciest v interiéri

Od 13.9.2021 sa podľa vyhlášky č. 237 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, podľa aktuálne platného Covid automatu je povinnosť nosiť vo všetkých interiéroch Nemocnice Poprad, a. s.,  respirátor FFP2, KN95 alebo N95 ev. iný výrobok podľa predmetnej vyhlášky ÚVZ SR č. 237.

PCR pred plánovanou hospitalizáciou na lôžkovom oddelení

U všetkých pacientov indikovaných na plánovanú  hospitalizáciu v Nemocnici Poprad, a. s., je potrebný RT-PCR test nie straší ako 72 hodín (to platí pre zaočkované aj nezaočkované osoby). Pri plánovanej hospitalizácií musí mať aj sprievodná osoba RT-PCR test nie starší ako 72 hodín.

Deti do troch rokov, pokiaľ nemajú klinické príznaky, nie je potrebné testovať!

PCR vyšetrenie pri neodkladných príjmoch a sprievodoch na lôžkové oddelenia

Pri neodkladných hospitalizáciách realizujeme pacientom prijímaných na lôžkové oddelenia  PCR rýchlotest na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 (bezplatne). V prípade prítomnosti  sprievodu pri neodkladnom prijatí (hospitalizácia dieťaťa, pôrod atď.) sa vykoná sprievodu tiež PCR rýchlotest  ako samoplatcovi podľa aktuálne platného cenníka (Rýchly PCR test na COVID-19 – pre samoplatcov, určený výhradne pre sprevádzajúce osoby pri neodkladnej zdravotnej starostlivosti, cena 35 Eur, kód X1808, následne RT-PCR test na COVID-19 – doplatok pre sprevádzajúce osoby pri neodkladnej ZS po absolvovaní rýchleho PCR testu, cena 30 Eur, kód X1809) alebo si sprievod zaobstará PCR test inou cestou ako samoplatca alebo cez korona.gov.sk. Platba je možná v hotovosti aj kartou.

Deti do troch rokov, pokiaľ nemajú klinické príznaky, nie je potrebné testovať!

Ambulantné vyšetrenia

Prosíme pacientov, aby sa na plánované ambulantné návštevy dopredu objednali telefonicky v príslušnej ambulancii, na konkrétny dátum a približný čas vyšetrenia. Pacientom odporúčame, aby si pred plánovaným vyšetrením zabezpečili Ag test a to nasledovne:

  • plne zaočkované osoby bez prejavov ochorenia COVID-19 a bez epidemiologickej anamnézy (bez úzkeho kontaktu s COVID-19 pozitívnym pacientom, bez návštevy  rizikovej krajiny) nepotrebujú pri plánovanom alebo akútnom vyšetrení Ag alebo iný test,
  • nezaočkovaným, alebo plne nezaočkovaným osobám bez prejavov ochorenia COVID-19 a bez pozitívnej epidemiologickej anamnézy (bez úzkeho kontaktu s COVID-19 pozitívnym pacientom, bez návštevy  rizikovej krajiny) odporúčame pred plánovaným vyšetrením urobiť si Ag test, tak aby nebol starší ako 72 hodín.

Pri neodkladných ošetreniach v ambulanciách zabezpečí vaše testovanie personál ambulancie formou Ag testu priamo v ambulancii.

Občania podozriví z ochorenia COVID-19, občania, ktorí sú v karanténe a pacienti pozitívni na ochorenie COVID-19 sú ošetrovaní v červenej zóne na COVID urgente.

Mobilné odberové miesto pre Ag testovanie

V priestoroch nášho MOM je naďalej možné antigénové testovanie obyvateľstva za manipulačný poplatok 5 eur. A to v pondelok až piatok od 07.00 – 15.00 hod. V sobotu a nedeľu od 07.00 – 11.00 hod. Posledný odber sa robí 15 minút pred koncom pracovnej doby. Uprednostnení na antigénové testovanie sú občania prihlásení cez korona.gov.sk, ktorí sú objednaní na presný čas. Výsledok testu je odosielaný na email a zadané telefónne číslo aj do digitálneho covid preukazu.

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19

Aj naďalej pokračuje vo Vakcinačnom centre očkovanie proti ochoreniu Covid-19 vakcínou Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNtech. Očkujeme počas pracovných dní od 08.00 do 14.30 hod., v piatok sa očkuje do 13.30 hod. V utorok sa očkujú deti od 11 rokov, ostatné dni občania vo veku 18 a viac rokov. Počas celej doby ordinačných hodín vakcinačného centra je možné sa zaočkovať aj bez registrácie cez korona.gov.sk.

Návštevy

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v okrese Poprad sú návštevy v Nemocnici Poprad, a. s., zakázané s výnimkou návštevy kňaza, ťažko chorých, umierajúcich pacientov a pacientov v paliatívnej starostlivosti.

Uvedené opatrenia sa odvíjajú od nasledovných usmernení, vyhlášok a Covid automatu:

  • Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k testovaniu pacientov, zamestnancov a osôb zúčastňujúcich sa praktickej odbornej prípravy v ústavných zdravotníckych zariadeniach (nemocniciach), poliklinikách, zdravotných strediskách združujúcich zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ambulanciách z 7.9.2021.
  • Vyhláška č.237/2021 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, z 12.8.2021.
  • Vyhláška č.238/2021 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, z 12.8.2021.
  • Vyhláška č.247/2021 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 z 8.9.2021.
  • COVID AUTOMAT Systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (choroba Covid-19), z 10.8.2021.
  • Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (11. aktualizácia) z 20.10.2020.