Oddelenie úrazovej chirurgie s JIS

O nás

 

Primár:  
MUDr. Marek Šperka marek.sperka@nemocnicapp.sk

Zástupca primára:
 
MUDr. Štefan Rebo stefan.rebo@nemocnicapp.sk

Vrchná sestra:
 
Bc. Monika Králiková monika.kralikova@nemocnicapp.sk

 

 


Lokalizácia: lôžková časť – 6. poschodie, operačná časť – COS

Telefonický kontakt: 052 / 7125 281

Dokumentácia: 0948 909 834, dokumentacia.ouch@nemocnicapp.sk

Návštevné hodiny:
pondelok – piatok 14:00 – 16:00
sobota, nedeľa, sviatky 14:00 – 16:00

Návštevy na JIS sú dovolené iba so súhlasom primára oddelenia, prípadne so súhlasom službukonajúceho lekára!

Oddelenie disponuje wifi pripojením na internet
(prihlasovacie údaje Vám vydá na požiadanie službukonajúci personál)

Do nemocnice na hospitalizáciu si prineste:

chodba

Profil:

  • Oddelenie s dlhou tradíciou, kvalifikovaným a skúseným personálom
  • Poskytujeme kompletnú starostlivosť o úrazových pacientov a poúrazové stavy z okresov Poprad a Kežmarok aj nadregionálne pokrytím oblasti Vysokých Tatier a ich návštevníkov a okolitých okresov v rámci dosahu Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.
  • Operácie všetkých poranení pohybového aparátu – končatín a panvy,  zlomenín hrudníkovej a bedrovej chrbtice, kraniocerebrálnych poranení, poranení hrudníka a brucha, liečba popálenín, liečba  úrazov v detskom veku.
  • Použitie moderných implantátov dlahovej, vnútrodreňovej a mininvazívnej osteosyntézy – LCP dlahy, titánové implantáty, vonkajšie fixátory, vertebro a kyfoplastiky
  • Implantácie totálnych endoprotéz bedrového kĺbu, ramenného kĺbu, lakťového kĺbu, hlavice rádia.
  • Artroskopie kolenného kĺbu vrátane artroskopickej náhrady („plastiky”) predného skríženého väzu, zošitie meniskov, artroskopie ramenného kĺbu vrátane operácii nestability a roztrhnutia rotátorovej manžety, artroskopie lakťového, členkového kĺbu a bedrového kĺbu.
Detská izba

Lôžková časť oddelenia je tvorená aseptickou ošetrovacou jednotkou, ktorú tvorí 8 trojlôžkových izieb a 1 izba pre detských pacientov a septickou ošetrovacou jednotkou s 6 trojlôžkovými izbami a 1 jednolôžková izba pre pacientov, ktorí si vyžadujú bezbariérový systém ošetrovania. Súčasťou traumatologického oddelenia je JIS s 3 lôžkami.

Izba s bezbariérovým systémom ošetrovania JIS

 

2 jednolôžkové nadštandardné izby, ktoré sú vybavené chladničkou, rýchlovarnou kanvicou, TV prijímačom, WC a sprchou.

Nadštandardná izba Nadštandardná izba - sociálne zariadenie

Operačný trakt je lokalizovaný do COS, k dispozícii je kontinuálne 1 super aseptická a ďalšie operačné sály sú k dispozícii podľa potreby.

op_sály

WC, kúpelňa: spoločné v časti A a S, kúpelňa v časti S po kompletnej rekonštrukcii

img_6746_smimg_6744_sm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevádzka na traumatologickom oddelení je nepretržitá.
Na traumatologickom oddelení pracujú lekári so špecializáciou v príslušnom odbore (prípadne v špecializačnej príprave) a sestry, ktoré sú zaradené podľa stupňa získanej kvalifikácie

rehabilitácia: Na oddelení poskytujeme u operovaných aj u neoperovaných pacientov rehabilitáciu pod kontrolou kvalifikovaného fyzioterapeuta, cvičenie na motorovej dlahe Artromot pre kolenný aj ramenný kĺb.