Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých 2

Nemocnica Poprad, a. s., ukončuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ambulanciách všeobecného lekára pre dospelých.
Novozazmluvnení všeobecní lekári na základe novovzniknutej dohody s pacientom požiadajú o zaslanie zdravotnej dokumentácie na adresu uvedenej ambulancie. Po období dvoch mesiacov od dátumu 15. 4. 2024, teda od 15. 6. 2024 prevezme nevyžiadanú zdravotnú dokumentáciu Odbor zdravotníctva Prešovského samosprávneho kraja (PSK). 
Naďalej platí, že v prípade akútnej a náhlej zmeny zdravotného stavu môžu pacienti využiť služby pohotovosti pre dospelých  (ambulancia pohotovostnej služby pre dospelých) a urgentného príjmu.
PSK Nemocnici Poprad, a. s., v najbližších dňoch poskytne zoznam všeobecných lekárov pre dospelých, ktorí budú prijímať nových pacientov. Nemocnica bude tieto informácie postupne zverejňovať prostredníctvom svojich informačných kanálov a na dverách zrušených ambulancií.
Lekár:


Sestra:

Bc. Adriana Barabasová

Kde nás nájdete?

Pavilón kožného stacionára 2. posch., č. dverí D 227

Telefonický kontakt: 052/7125 353

E-mail: avl2@nemocnicapp.sk

 

Ordinačné hodiny:
Pondelok 07:00 – 12:00 12:30 – 15:30
Utorok 07:00 – 12:00 12:30 – 15:30
Streda 07:00 – 12:00 12:30 – 15:30
Štvrtok 07:00 – 12:00 12:30 – 15:30
Piatok 07:00 – 12:00 12:30 – 15:30

Vážení pacienti,
prosíme o rešpektovanie nasledujúceho rozpisu práce v ambulancii:  Organizácia práce.pdf

Čo poskytujeme ?

  • komplexnú zdravotnú starostlivosť všeobecného lekára pre dospelých na jednom mieste
  • preventívne prehliadky,
  • diagnostiku,
  • liečbu akútnych a chronických ochorení,
  • dispenzár chronických ochorení, poradenstvo,  ako aj iné výkony v rozsahu kompetencie všeobecného lekára pre dospelých

Zmena všeobecného lekára je bezplatná podľa platnej legislatívy. Pacient má právo vybrať si všeobecného lekára podľa slobodnej voľby. V prípade zmeny všeobecného (obvodného) lekára je potrebné písomné odstúpenie od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Dôvod odstúpenia od zmluvy sa nemusí uvádzať. Odstúpenie od dohody so svojim doterajším všeobecným lekárom nájde pacient v novej ambulancii alebo na webovej stránke ambulancie.

Odstúpenie od dohody následne doručí pacient osobne alebo poštou svojmu predchádzajúcemu lekárovi, prípadne ju vypíše v novej ordinácii a o doručenie a komplexnú administráciu sa postará personál ambulancie.

Následne klient podpíše Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s novým všeobecným lekárom, dokument vyplní 3 krát a pošle ho poštou na adresu novej  ambulancie alebo ho prinesie osobne do ambulancie.

Pacientom novej ambulancie sa klient stáva až od 1. dňa nasledujúceho mesiaca. Do tohto času je stále pacientom pôvodného lekára. Najlepší čas pre zmenu lekára je vždy koncom mesiaca.

Poskytujeme komplexnú zdravotnú starostlivosť všeobecného lekára pre dospelých na jednom mieste – preventívne prehliadky, diagnostiku, liečbu akútnych a chronických ochorení, dispenzár chronických ochorení, poradenstvo,  ako aj iné výkony v rozsahu kompetencie všeobecného lekára pre dospelých.

Objednajte si svoj termín vopred na t.č. 052/7125 353