Ambulancia klinickej psychológie II

Psychológ, odborný garant ambulancie:  
Mgr. Alexandra Trošoková  
alexandra.trosokova@nemocnicapp.sk

Klinický psychológ:
 
Mgr. Denisa Lišková  
denisa.liskova@nemocnicapp.sk  


Lokalizácia:

pavilón kožného stacionára, 1. poschodie

Telefonický kontakt: 052 / 7125 355, 0940 618 712

Prosíme pacientov, aby sa telefonicky objednávali v čase 7:00 – 8:00.

Ordinačné hodiny:
  Ordinácia Obed Ordinácia
Pondelok 07:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 15:30
Utorok 07:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 15:30
Streda 07:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 15:30
Štvrtok 07:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 15:30

Psychologická ambulancia poskytuje dospelým pacientom:

 • psychologickú diagnostiku intelektových, kognitívnych schopností a osobnosti, najmä s ohľadom na diferenciálnu diagnostiku rôznych psychosomatických ochorení a neurologických ochorení,
 • psychoterapiu dospelých (úzkosti, fóbie, depresie, panické poruchy, látkové závislosti /obzvlášť závislosť na alkohole/, práca so spoluzávislými, práca s DDA (dospelé deti alkoholikov),  poruchy príjmu potravy, poruchy spánku, psychosomatické ťažkosti, vzťahové problémy, osobnostné problémy a pod.),
 • krízovú intervenciu pri zvládaní náročných životných situácií (spracovávanie traumatických situácií, napr. autonehody, vážne ochorenie, úmrtie blízkeho, rozvod, strata zamestnania a pod.),
 • psychologické vyšetrenia žiadateľov a držiteľov zbrojných pasov.

Psychologická ambulancia poskytuje deťom a ich rodinám:

 • psychologickú diagnostiku intelektových, kognitívnych schopností a osobnosti detí a dospievajúcich (od predškolského veku do adolescencie), najmä s ohľadom na diferenciálnu diagnostiku rôznych psychosomatických ochorení a neurologických ochorení,
 • psychoterapiu detí a dospievajúcich (rieši problémy detskej úzkosti, strachu, porúch spánku, psychosomatické problémy, ťažkosti s enurézou a enkoprézou, depresie a úzkosti u dospievajúcich).
 • Poskytovanie krízovej intervencie pre rodičov v krízových situáciách, výchovné poradenstvo pre rodičov.

Kde  hľadať pomoc v prípade akútnej potreby?

Deti a dospievajúci:

 • Linka detskej istoty                                                                             116 111
 • Linka detskej dôvery                                                                           0907 401 749
 • Internetová poradňa pre mladých  IPčko.sk                                   www.ipcko.sk
 • Linka Chuť žiť pre ľudí s poruchami príjmu potravy                      0800 221 080
 • Aplikácia Nepanikár

Dospelí:

 • Linka dôvery Nezábudka                                                                     0800 800 566
 • Linka pomoci obetiam                                                                         0850 111 321
 • Krízová linka pomoci (v súvislosti s COVID 19)                                0800 500 333

Užitočné odkazy: