Pediatrická imunologicko-alergologická ambulancia

Odborný garant:    
MUDr. Paula Tatarková Labusová   paula.tatarkova@nemocnicapp.sk

Lekár:
   
MUDr. Miriama Števová   miriama.stevova@nemocnicapp.sk
     
Sestry:    
PhDr. Ľudmila Kováčová   ludmila.kovacova@nemocnicapp.sk
Zdravotnícky asistent:    
Viera Kucharová    

Kde nás nájdete?

Detská poliklinika, prízemie, vchod č.2
tel.: 052/7125 683

 

Ordinačné hodiny:
Deň 6:45 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:15
                                   
Pondelok        
Utorok        
Streda        
Štvrtok        
Piatok        

 

  odbery
  ambulantné vyšetrenia
  obedňajšia prestávka

Čo vyšetrujeme?

Kožné testy: prick na prick testy, patch testy, skin prick test štandard
Príprava pacienta na vyšetrenie:  pred realizáciou vysadiť liečbu antihistaminikami na 7  dní
Funkčné vyšetrenie pľúc: FVP sa stanovuje alebo vylučuje funkčná porucha ventilácie, dá sa určiť jej charakter a stupeň, objektívne posúdiť efekt liečby a zhodnotiť vývoj ochorenia

  • Nešpecifické bronchoprovokačné testy fyzickou námahou
  • Bronchodilatačné testy
  • Vyšetrenie objemov, kapacít a odporov nepriamym meraním celotelovou pletyzmografiou

Základnou podmienkou realizovaných testov je dobrá spolupráca vyšetrovaného – pri správnom prístupe a nácviku je možné vyšetriť pľúcne ventilačné parametre už u detí od 4-5 roku života.

Vyšetrenie 24 hodinovej impedančnej pH metrie
Vyšetrenie celulárnej aj humorálnej imunity
Vyšetrenie špecif. IgE inhalačný + potravinový profil, komponentová dg.

Špecifická desenzibilizačná liečba + blanokrídly hmyz
Vyšetrenie chloridov v pote

Pri prvom vyšetrení je potrebný výmenný lístok od svojho lekára pre deti a dorast (dátum vyšetrenia nesmie  byť totožný s dňom nášho vyšetrenia) a taktiež výsledky robených laboratórnych  vyšetrení (nie staršie ako 6 mesiacov).

Ako sa na vyšetrenie objednáva ?

Telefonicky (052/7125 683), prípadne mailom, vždy v popoludňajších hodinách. Objednať svoje dieťa môžte aj online cez objednávací systém (!pozor, prečítajte si pokyny!). Vyšetrujú sa len objednaní pacienti.

Predpisovanie receptov: recepty predpisujeme aj elektronicky. Svoju požiadavku na recept napíšte na recepty.alergo@nemocnicapp.sk .
Liek si následne môžete vyzdvihnúť v lekárni svojho bydliska.