Pediatrická imunologicko-alergologická ambulancia

Lekár:    
MUDr. Paula Tatarková Labusová   paula.tatarkova@nemocnicapp.sk
MUDr. Miroslav Repko   miroslav.repko@nemocnicapp.sk
     
Sestry:    
PhDr. Ľudmila Kováčová   ludmila.kovacova@nemocnicapp.sk
Zdravotnícky asistent:    
Viera Kucharová    

Kde nás nájdete?

Detská poliklinika, prízemie, vchod č.2
tel.: 052/7125 683


Ordinačné hodiny:
Deň 6:45 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:15
                                   
Pondelok      
Utorok      
Streda      
Štvrtok      
Piatok      

 

  ambulantné vyšetrenia

Čo vyšetrujeme?

Kožné testy: prick na prick testy, patch testy, skin prick test štandard
Funkčné vyšetrenie pľúc: FVP sa stanovuje alebo vylučuje funkčná porucha ventilácie, dá sa určiť jej charakter a stupeň, objektívne posúdiť efekt liečby a zhodnotiť vývoj ochorenia

  • Nešpecifické bronchoprovokačné testy fyzickou námahou
  • Bronchodilatačné testy
  • Vyšetrenie objemov, kapacít a odporov nepriamym meraním celotelovou pletyzmografiou
  • Vyšetrenie difúznej pľúcnej kapacity

Základnou podmienkou realizovaných testov je dobrá spolupráca vyšetrovaného pri správnom prístupe a nácviku je možné vyšetriť pľúcne ventilačné parametre už u detí od 4-5 roku života
Vyšetrenie 24 hodinovej impedančnej pH metrie
Vyšetrenie celulárnej aj humorálnej imunity
Špecifická desenzibilizačná liečba + blanokrídly hmyz
Vyšetrenie chloridov v pote

Ako sa na vyšetrenie objednáva ?

Telefonicky (052/7125 683), prípadne mailom, vždy v popoludňajších hodinách. Vyšetrujú sa len objednaní pacienti.