Pediatrická nefrologická ambulancia

Odborný garant:  
MUDr. Jana Popelková hlavný odborník   pre detskú nefrológiu  – Prešovský  kraj
jana.popelkova@nemocnicapp.sk
Lekári:  
MUDr. Beáta Šoltýsová beata.soltysova@nemocnicapp.sk
Sestra:  
Terézia Hudáčová terezia.hudacova@nemocnicapp.sk

Kde nás nájdete?

Detská poliklinika – stredný vchod, číslo dverí: M016

Telefonický kontakt: 052 / 7125 367

Ordinačné hodiny:
  7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
                                   
Pondelok Odbery         USG obličiek, konzíliá   Ambulancia  
Utorok Odbery            USG obličiek, konzíliá   Ambulancia  
Streda Odbery            USG obličiek, konzíliá   Ambulancia  
Štvrtok Odbery           USG obličiek, konzíliá   Ambulancia  
Piatok Ambulancia,
Scintigrafické vyšetrenie obličiek, mikčné cystoureterografie
                   

 

  Odbery  
  Ambulancia
  USG obličiek, konzíliá
  obed

Čo vyšetrujeme?

Zabezpečujeme diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu chorých s ochoreniami obličiek a vývodných moč ciest, vyžadujúcimi vyšetrenia a špecializované liečebné postupy.
Vykonávame:

  • Ultrasonografické vyšetrenie obličiek a močového mechúra
  • Ultrasonografické vyšetrenie ciev obličiek Dopplerom
  • Vyšetrenie obličiek a vývodných močových ciest kontrastnou látkou (mikčná cystoureterografia, IVU)
  • Zabezpečujeme scintigrafické vyšetrenie obličiek (dynamickú, statickú gamagrafiu)
  • Liečba pomočovania u detí – akreditované centrum pre liečbu enurézy

USG vyšetrenie sa odporúča s plným močovým mechúrom (neplatí pre novorodencov a malé deti ).
Väčšie deti hodinu pred vyšetrením vypiť podľa tolerancie 0,3-0,5 l neperlivej tekutiny.

Ako sa na vyšetrenie objednáva?

Telefonicky od pondelka do štvrtka po 11:00 hod. na telefónnom čísle 052 / 7125 367, prípadne mailom: terezia.hudacova@nemocnicapp.sk . Objednať svoje dieťa môžte aj online cez objednávací systém (!pozor, prečítajte si pokyny!). Vyšetrujú sa len objednaní pacienti.
Pri prvom vyšetrení je potrebný výmenný lístok od svojho lekára pre deti a dorast (dátum vyšetrenia nesmie  byť totožný s dňom nášho vyšetrenia) a taktiež výsledky robených laboratórnych  vyšetrení (nie staršie ako 6 mesiacov).

Výsledky nepodávame telefonicky.