Pediatrická ambulancia

POZOR! Dnes sme presťahovali ďalšiu ambulanciu. Detskú (príjmovú) ambulanciu, ktorá bola v komplemente na 2. poschodí nájdete na novom mieste. Rodičia nájdu pomoc pre detských pacientov na 8. poschodí v časti komplement, oproti detskému oddeleniu.

Lekári:
Lekári detského oddelenia
Sestra:
Danka Kapralová

 

Kde nás nájdete?

komplement (spojovacia chodba) medzi poliklinikou a lôžkovou časťou nemocnice, 8.poschodie

Telefonický kontakt: 052 / 7125 592

Ordinačné hodiny:
Deň 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
                                   
Pondelok                         
Utorok                          
Streda                          
Štvrtok                          
Piatok                          
  ranné lekárske sedenie 7:00 – 7:30
popoludňajšie lekárske sedenie 14:30 – 15:30
  veľká vizita 10:00 – 11:30
  ambulantné vyšetrenia
  obedná prestávka

 

ambulancia  

Na pediatrickej ambulancii robíme:

 • Akútny príjem pacientov
 • Plánovaný príjem pacientov
 • Kontrolné vyšetrenia + odbery krvi
 • Konziliárne vyšetrenia
 • Odbery krvi, zabezpečenie i. linky ,vstupný filter  pred hospitalizáciou
 • USG vyšetrenia /denne ráno do 9:00, počas dňa pp./
 • USG vyšetrenia CNS /pondelky 12:00-13:00/
 • EKG záznam a iné v rámci predoperačných vyšetrení
 • Chloridy v pote  /každú pracovnú stredu/
 • Zhodnotenie výsledkov biologického materiálu  lekárom /rodičia chodia osobne/
 • 24 hod. meranie tlaku /Holter/ Asistencia resp. sedácia lekárom pri CT vyšetrení /v stredu/

 

Pri vyšetrení je potrebný výmenný lístok od svojho lekára pre deti a dorast (dátum vyšetrenia nesmie  byť totožný s dňom nášho vyšetrenia), alebo iného odosielajúceho lekára.

Výsledky nepodávame telefonicky .