APS pre deti a dorast

Lekár:
pediatri z obvodných ambulancií
Sestra:
sestry z odborných detských ambulancií


Lokalizácia:

Detská poliklinika – vchod č. 2, spoločný priestor s detskou imunoalergologickou ambulanciou

Telefonický kontakt: 052 / 7125 683

 

Ordinačné hodiny:
Pondelok – piatok 16:00 – 22:00 ošetrovanie pacientov
Sobota, nedeľa, sviatky 07:00 – 22:00 ošetrovanie pacientov

Poplatok za  vyšetrenie  je 2,00 Eur, za vyšetrenie CRP bedside je poplatok 7,00 Eur.

 
 

 

 

Po 21:45 hod. zabezpečuje ošetrovanie pediatrických pacientov UPS detského oddelenia!

Službukonajúci lekári:

MUDr. Almanová
MUDr. Ammerová
MUDr. Azzam
MUDr. Bucová
MUDr. Čarnogurská
MUDr. Hajduk
MUDr. Kardoš
MUDr. Kopaničák
MUDr. Kubicová
MUDr. Kukurová
MUDr. Miškovská
MUDr. Papcúnová
MUDr. Patrik
MUDr. Surgentová
MUDr. Šišáková
MUDr. Švagrovská
MUDr. Tamášová
MUDr. Trubačová
MUDr. Vaškovičová