Neonatologická ambulancia

Lekár:  
MUDr. Kvetoslava Suchá kvetoslava.sucha@nemocnicapp.sk
   
Sestra:  
Amália Richnavská  

 

Kde nás nájdete?

Detská poliklinika, 1. vchod, číslo dverí 029

Telefonický kontakt: 052 / 7125 413

Ordinačné hodiny:
Deň 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
                                     
Pondelok        
Utorok                                    
Streda        
Štvrtok                                    
Piatok                        

 

  ambulantné vyšetrenia
  obed

Čo vyšetrujeme?

Ambulancia zabezpečuje organizáciu špecializovanej zdravotnej starostlivosti a systematické sledovanie rizikových a chorých detí z antenatálnych a perinatálnych príčin do 3. roku života.

 • odhalenie aktuálnych a chronických zdravotných problémov (BPD, imunodeficiencia, osteopénia, anémia…)
 • posúdenie a zhodnotenie somatického rastu
 • zhodnotenie typu výživy a potreby suplementácie
 • motorický ( hrubá a jemná motorika), kognitívny, komunikačný (non verbálny a verbálny), psychosociálny (emocionálny, sociálny, adaptívny) vývin
 • klinické a ultrazvukové/CT(MRI) abnormality CNS
 • posúdenie a zhodnotenie senzorických porúch
 • zhodnotenie biologických, hematologických a metabolických parametrov
 • odhalenie a sledovanie VVCH a ortopedických abnormalít
 • informáciu rodičov lekárom o jeho zdravotnom, psychickom stave a vývine
 • poučenie rodičov lekárom ambulancie o správnom ošetrovaní, stimulácii, habilitácii, rehabilitácii, liečbe a výchove dieťaťa
 • špecifiká očkovania vybraných detí

Ako sa na vyšetrenie objednáva?

Pacienti sa objednávajú telefonicky  052 7125 413 alebo svoje dieťa môžte objednať aj online cez objednávací systém (!pozor, prečítajte si pokyny!).

Pri prvom vyšetrení je potrebný výmenný lístok od svojho lekára pre deti a dorast (dátum vyšetrenia nesmie  byť totožný s dňom nášho vyšetrenia) a taktiež výsledky robených laboratórnych  vyšetrení (nie staršie ako 6 mesiacov).

Výsledky nepodávame telefonicky.