Neonatologická ambulancia

Odborný garant:  
MUDr. Lýdia Beniaková lydia.beniakova@nemocnicapp.sk
   
Lekár:  
MUDr. Martina Šustrová martina.sustrova@nemocnicapp.sk

Sestra:
 
Veronika Sedláková
veronika.sedlakova@nemocnicapp.sk

 

Kde nás nájdete?

Detská poliklinika, 3. vchod – detská neurologická amb., číslo dverí 020

Telefonický kontakt: 052 / 7125 598

Ordinačné hodiny:
Deň 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
                             
Pondelok          USG CNS        amb.    
Utorok                      
Streda          ambulancia        amb.    
Štvrtok                      
Piatok          ambulancia        amb.    

 

  ambulantné vyšetrenia
  obed

Čo vyšetrujeme?

Ambulancia zabezpečuje organizáciu špecializovanej zdravotnej starostlivosti a systematické sledovanie rizikových a chorých detí z antenatálnych a perinatálnych príčin do 3. roku života.

 • odhalenie aktuálnych a chronických zdravotných problémov (BPD, imunodeficiencia, osteopénia, anémia…)
 • posúdenie a zhodnotenie somatického rastu
 • zhodnotenie typu výživy a potreby suplementácie
 • motorický ( hrubá a jemná motorika), kognitívny, komunikačný (non verbálny a verbálny), psychosociálny (emocionálny, sociálny, adaptívny) vývin
 • klinické a ultrazvukové/CT(MRI) abnormality CNS
 • posúdenie a zhodnotenie senzorických porúch
 • zhodnotenie biologických, hematologických a metabolických parametrov
 • odhalenie a sledovanie VVCH a ortopedických abnormalít
 • informáciu rodičov lekárom o jeho zdravotnom, psychickom stave a vývine
 • poučenie rodičov lekárom ambulancie o správnom ošetrovaní, stimulácii, habilitácii, rehabilitácii, liečbe a výchove dieťaťa
 • špecifiká očkovania vybraných detí

Ako sa na vyšetrenie objednáva?

Pacienti sa objednávajú telefonicky  052 7125 598, prípadne mailom veronika.sedlakova@nemocnicapp.sk .

Pri prvom vyšetrení je potrebný výmenný lístok od svojho lekára pre deti a dorast (dátum vyšetrenia nesmie  byť totožný s dňom nášho vyšetrenia) a taktiež výsledky robených laboratórnych  vyšetrení (nie staršie ako 6 mesiacov).

Výsledky nepodávame  telefonicky.