Neonatologická ambulancia

Lekári:

MUDr. Anna Antalíková – neonatológ
anna.antalikova@nemocnicapp.sk
MUDr. Dana Rosipalová – detský neurológ
dana.rosipalova@nemocnicapp.sk
MUDr. Viktória Slezáková
viktoria.slezakova@nemocnicapp.sk

Sestra:
Veronika Sedláková
veronika.sedlakova@nemocnicapp.sk


Kde nás nájdete?

Detská poliklinika, 3. vchod – detská neurologická amb., číslo dverí 020

Telefonický kontakt: 052 / 7125 598

Ordinačné hodiny:
Deň 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00
Pondelok              
Utorok              
Streda              
Štvrtok              

 

  ambulantné vyšetrenia

Čo vyšetrujeme?

Ambulancia zabezpečuje organizáciu špecializovanej zdravotnej starostlivosti a systematické sledovanie rizikových a chorých detí z antenatálnych a perinatálnych príčin do 3. roku života.

 • odhalenie aktuálnych a chronických zdravotných problémov (BPD, imunodeficiencia, osteopénia, anémia…)
 • posúdenie a zhodnotenie somatického rastu
 • zhodnotenie typu výživy a potreby suplementácie
 • motorický ( hrubá a jemná motorika), kognitívny, komunikačný (non verbálny a verbálny), psychosociálny (emocionálny, sociálny, adaptívny) vývin
 • klinické a ultrazvukové/CT(MRI) abnormality CNS
 • posúdenie a zhodnotenie senzorických porúch
 • zhodnotenie biologických, hematologických a metabolických parametrov
 • odhalenie a sledovanie VVCH a ortopedických abnormalít
 • informáciu rodičov lekárom o jeho zdravotnom, psychickom stave a vývine
 • poučenie rodičov lekárom ambulancie o správnom ošetrovaní, stimulácii, habilitácii, rehabilitácii, liečbe a výchove dieťaťa
 • špecifiká očkovania vybraných detí

Ako sa na vyšetrenie objednáva?

Telefonicky (052 / 7125 598), prípadne mailom, pondelok až štvrtok od 07:00-09:00 hod. Vyšetrujú sa len objednaní pacienti.