Poradňa pre rizikovo tehotné

Lekár:
MUDr. Marián Raučina

marian.raucina@nemocnicapp.sk

lekári gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia

Pôrodná asistentka:
Bc. Lýdia Blašková


Lokalizácia:
komplement – 8. poschodie, pred vstupom na operačnú sálu, číslo dverí: K 805/1

Telefonický kontakt: 052 / 7125 269

Ordinačné hodiny:
Pondelok 07:00 – 11:00
Streda 07:00 – 11:00
Piatok 07:00 – 11:00

Pôsobenie ambulancie:

Starostlivosť o pacientky s rizikovou tehotnosťou.

Prístrojové vybavenie:

USG LOGIQ P5 Premium, Kardiotokograf