Gynekologická ambulancia II (Poradňa riziková gravidita)

Lekár:
MUDr. Marek Karniš

marek.karnis@nemocnicapp.sk

lekári gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia

Pôrodná asistentka:
Bc. Lýdia Blašková


Lokalizácia:
komplement – 10. poschodie, pred vstupom na pôrodnú sálu

Telefonický kontakt: 052 / 7125 269

Ordinačné hodiny:
Pondelok 07:00 – 13:00
Streda 07:00 – 13:00
Piatok 07:00 – 13:00

Pôsobenie ambulancie:

Starostlivosť o pacientky s rizikovou tehotnosťou.

Prístrojové vybavenie:

USG LOGIQ P5 Premium, Kardiotokograf