Infektologická ambulancia

Lekár:  
MUDr. Alena Rovňáková
MUDr. Štefan Porubčin
MUDr. Ondrej Zahornacký
 
Sestra:  
Ľubomíra Beličková  


Lokalizácia:
samostatný pavilón, ambulanciu  nájdete v rovnakej budove ako Mobilné odberové miesto alebo bývalé Vakcinačné centrum. Vstup do ambulancie je z pravej časti budovy, vchod pod prístreškom. 

Telefonický kontakt: 052 / 7125 807

Ordinačné hodiny:
Pondelok 07:00 – 10:00   krvné odbery
Utorok 07:00 – 10:00   krvné odbery
Streda 07:00 – 12:00 12:30 – 15:00 lek.vyšetrenia a konzultácie
Štvrtok 07:00 – 10:00   krvné odbery

Odber biologického materiálu: pondelok – piatok 07:00 – 08:00

Konziliárne vyšetrenia pre oddelenia Nemocnica Poprad, a.s.: pondelok – piatok  10:00 – 14:00

Administratívna práca: pondelok – piatok 14:30 – 15:30

Pôsobenie ambulancie:

  • pacienti v rekonvalescencii po prekonaní neuroinfekcií, vírusovej hepatitídy, toxoplazmózy, boreliózy, infekčnej mononukleózy,
  • antirabická profylaxia,
  • všetky akútne infekčné ochorenia,
  • pacienti s chronickou B a C hepatitídou,
  • po transplantácii pečene.

V popoludňajších hodinách pondelok- piatok poskytujeme telefonickú konzultačnú činnosť pre PLD a PLDD, pre pacientov 3x týždenne pondelok – streda – piatok 13:00 – 14:00 hod.

Objednanie osobne alebo na tel. č. 052/7125 807, akútne stavy ošetrujeme ihneď!

Objednať sa môžte aj online cez objednávací systém (!pozor, prečítajte si pokyny!).

Najbližšie spádové infektologické pracovisko:

FNsP J.A.Reimana Prešov, Infekčné oddelenie