Infektologická ambulancia

Lekár:  
MUDr. Dagmar Murgašová dagmar.murgasova@nemocnicapp.sk
Sestra:  
Ľubomíra Beličková  


Lokalizácia:
infekčný pavilón – prízemie, vpravo

Telefonický kontakt: 052 / 7125 807

Ordinačné hodiny:
Pondelok 07:00 – 15:30
Utorok 07:00 – 15:30
Streda 07:00 – 15:30
Štvrtok 07:00 – 15:30
Piatok 07:00 – 15:30

Odber biologického materiálu: pondelok – piatok 07:00 – 08:00

Konziliárne vyšetrenia pre oddelenia Nemocnica Poprad, a.s. : pondelok – piatok  10:00 – 14:00

Obed: 12:00 – 12:30

Administratívna práca: pondelok – piatok 14:30 – 15:30

Pôsobenie ambulancie:

 

  • pacienti v rekonvalescencii po prekonaní neuroinfekcií, vírusovej hepatitídy, toxoplazmózy, boreliózy, infekčnej mononukleózy,
  • antirabická profylaxia,
  • všetky akútne infekčné ochorenia,
  • pacienti s chronickou B a C hepatitídou,
  • po transplantácii pečene.

V popoludňajších hodinách pondelok- piatok poskytujeme telefonickú konzultačnú činnosť pre PLD a PLDD, pre pacientov 3x týždenne pondelok- streda- piatok 13:00- 14:00hod.

Objednanie osobne alebo na tel.č. 052-7125 807, akútne stavy ošetrujeme ihneď!

Najbližšie spádové infektologické pracovisko:

FNsP J.A.Reimana Prešov, Infekčné oddelenie