Hepatologická ambulancia

 

Lekár:  
   
Sestra:  
Ľubomíra Beličková  


Lokalizácia:
samostatný pavilón, ambulanciu  nájdete v rovnakej budove ako Mobilné odberové miesto alebo bývalé Vakcinačné centrum. Vstup do ambulancie je z pravej časti budovy, vchod pod prístreškom. 

Telefonický kontakt: 052 / 7125 807

Ordinačné hodiny:
Utorok 7:00 – 12:00 12:30 – 15:00
Štvrtok 7:00 – 12:00 12:30 – 15:00

Odber biologického materiálu: pondelok – piatok 07:00 – 08:00 hod.

Konziliárne vyšetrenia pre oddelenia Nemocnice Poprad, a.s.: utorok – piatok 10:00 – 14:00 hod.

Administratívna práca: utorok- piatok 14:00 – 15:00 hod.

Pôsobenie ambulancie:

Pacienti po prekonaní akútnych hepatitíd typu A,B,C, E, sledovanie a liečba chronických vírusových hepatitíd B a C, manažovanie pacientov po transplantácii pečene, s tukovou chorobou pečene, diferenciálna diagnostika hepatopatií.

V popoludňajších hodinách pondelok – piatok poskytujeme telefonickú konzultačnú činnosť pre PLD a PLDD, pre pacientov 3x týždenne pondelok – streda – piatok 13:00 – 14:00 hod.

Objednanie osobne alebo na tel.č. 052/ 7125 807, akútne stavy ošetrujeme ihneď!

Najbližšie spádové infektologické pracovisko:

FNsP J.A.Reimana Prešov, Infekčné oddelenie