Hepatologická ambulancia

Lekár:  
MUDr. Dagmar Murgašová dagmar.murgasova@nemocnicapp.sk
Sestra:  
Ľubomíra Beličková  


Lokalizácia:
infekčný pavilón – prízemie, vľavo

Telefonický kontakt: 052 / 7125 807

Ordinačné hodiny:
Pondelok 07:00 – 15:30
Utorok 07:00 – 15:30
Streda 07:00 – 15:30
Štvrtok 07:00 – 15:30
Piatok 07:00 – 15:30

Odber biologického materiálu: pondelok – piatok 07:00 – 08:00 hod.

Obed: 12:00 – 12:30 hod.

Konziliárne vyšetrenia pre oddelenia Nemocnice Poprad, a.s.: pondelok- piatok 10:00- 14:00 hod.

Administratívna práca: pondelok- piatok 14:30- 15:30 hod.

Pôsobenie ambulancie:

Pacienti v rekonvalescencii po prekonaní neuroinfekcií, vírusovej hepatitídy, toxoplazmózy, boreliózy, infekčnej mononukleózy, antirabická profylaxia, všetky akútne infekčné ochorenia, v centre pre liečbu chronických hepatitíd pacienti s chronickou B a C hepatitídou, po transplantácii pečene.

V popoludňajších hodinách pondelok – piatok poskytujeme telefonickú konzultačnú činnosť pre PLD a PLDD, pre pacientov 3x týždenne pondelok – streda – piatok 13:00 – 14:00 hod.

Objednanie osobne alebo na tel.č. 052/ 7125807, akútne stavy ošetrujeme ihneď!

Najbližšie spádové infektologické pracovisko:

FNsP J.A.Reimana Prešov, Infekčné oddelenie