Diabetologická ambulancia

Lekár:  
   
Sestra:  
Martina Kubusová  

Lokalizácia: poliklinika – 1. poschodie, číslo dverí 117

Telefonický kontakt: 052 / 7125 231

Ordinačné hodiny:
Utorok 7:00 – 15:30  odbery krvi, kompletné diabetologické vyšetrenie
Streda 7:00 – 15:30  odbery krvi, kompletné diabetologické vyšetrenie