Príjmová ambulancia vnútorného lekárstva

Lekár:
lekári OVL zena
Sestra:


Lokalizácia:
2. poschodie komplementu (spojovacej chodby), číslo dverí: K233

Telefonický kontakt: 052 / 7125 363

Ordinačné hodiny:
Pondelok – piatok 07:00 – 15:30

Pôsobenie ambulancie:

  • príjem pacientov hospitalizovaných na Oddelenie vnútorného lekárstva,
  • kontroly pacientov po prepustení,
  • odber krvi, EKG, 24 EKG Holter, 24 hod TK Holter,
  • ergometrické vyšetrenie.