Ortopedická ambulancia

Lekár:  
MUDr. Radovan Kŕč

radovan.krc@nemocnicapp.sk

 
lekári ortopedického oddelenia  

Sestra:
 
Bc. Judita Steinerová  


Lokalizácia:
poliklinika 2. poschodie, vľavo

Telefonický kontakt: 052 / 7125 384

Ordinačné hodiny všeobecnej ortopedickej ambulancie:
pondelok 7:00 – 8:00 Odber krvi
8:00 – 12:00 Ambulancia dospelých MUDr. Kŕč
12:00 – 12:30 Obedňajšia prestávka
12:30 – 15:00 Ambulancia dospelých MUDr. Kŕč
15:00 – 15:30 Dezinfekcia, administratíva
utorok 7:00 – 8:00 Odber krvi
8:00 – 12:00 Ambulancia dospelých MUDr. Južanin
12:00 – 12:30 Obedňajšia prestávka
12:30 – 15:00 Ambulancia dospelých MUDr. Južanin
11:00 – 15:00 Ambulancia detí (7. poschodie) MUDr. Palko
15:00 – 15:30 Dezinfekcia, administratíva
streda 7:00 – 8:00 Odber krvi
8:00 – 12:00 Ambulancia dospelých MUDr. Mochnacký, MUDr. Rishko
12:00 – 12:30 Obedňajšia prestávka
12:30 – 15:00 Ambulancia dospelých MUDr. Mochnacký, MUDr. Rishko
15:00 – 15:30 Dezinfekcia, administratíva
štvrtok 7:00 – 8:00 Odber krvi
8:00 – 12:00 Ambulancia dospelých MUDr. Palko
12:00 – 12:30 Obedňajšia prestávka
12:30 – 15:00 Ambulancia dospelých MUDr. Palko
   
15:00 – 15:30 Dezinfekcia, administratíva
piatok 7:00 – 8:00 Odber krvi
8:00 – 12:00 Ambulancia dospelých MUDr. Babiš, MUDr. Pagač
12:00 – 12:30 Obedňajšia prestávka
12:30 – 14:30 Ambulancia dospelých MUDr. Babiš, MUDr. Pagač
14:30 – 15:30 Sanitácia, administratíva

Pôsobenie ambulancie:

Lekár v ambulancii posudzuje zdravotný stav pacientov odoslaných spádovým ortopédom, určuje termín príjmu a koordinuje predoperačnú prípravu. Lekár tiež vykonáva preväzy a iné ambulantné výkony.

Ošetrujeme objednaných pacientov. Objednávanie je možné osobne v ortopedickej ambulancii na 2. poschodí v spojovacej chodbe alebo na tel. č. 052/7125 384, na ošetrenie v detskej ortopedickej ambulancii je možné objednať  sa osobne v ambulancii na 7. poschodí v lôžkovej časti nemocnice alebo telefonicky na tel. č. 052/7125 494.

Mimo objednaných pacientov ošetrujeme len akútne stavy určené lekárom.

Pri prvovyšetrení je potrebný výmenný lístok od obvodného resp. odborného lekára a preukaz poistenca, pri kontrolnom vyšetrení je potrebné predložiť posledný nález.

Poradie pacientov môže zmeniť lekár.