Ortopedická ambulancia

Vážení pacienti, od 15.11.2022 bola ortopedická ambulancia presťahovaná do Polikliniky Alexandra oproti Nemocnici Poprad.


Radenie miestností v Alexandre:
Ambulancia 1:   1.poschodie, číslo dverí 104 (tel.: 052 2851 247)
Ambulancia 2:   2.poschodie, číslo dverí 211 (tel.: 052 2851 247)

Lekár:  
MUDr. Radovan Kŕč

radovan.krc@nemocnicapp.sk

 
lekári ortopedického oddelenia  

Sestry:
 
Bc. Judita Steinerová, Lucia Tomasová, Daniela Becková  


Lokalizácia:
poliklinika Alexandra

Telefonický kontakt: 052/ 2851 247

Ordinačné hodiny všeobecnej ortopedickej ambulancie:
pondelok 7:00 – 8:00 Odber krvi
8:00 – 12:00 Ambulancia dospelých MUDr. Kŕč
12:00 – 12:30 Obedňajšia prestávka
12:30 – 15:00 Ambulancia dospelých MUDr. Kŕč
15:00 – 15:30 Dezinfekcia, administratíva
utorok 7:00 – 8:00 Odber krvi
8:00 – 12:00 Ambulancia dospelých MUDr. Južanin
12:00 – 12:30 Obedňajšia prestávka
12:30 – 15:00 Ambulancia dospelých MUDr. Južanin
11:00 – 15:00 Ambulancia detí (7. poschodie) lekári oddelenia
15:00 – 15:30 Dezinfekcia, administratíva
streda 7:00 – 8:00 Odber krvi
8:00 – 12:00 Ambulancia dospelých MUDr. Mochnacký, MUDr. Rishko
12:00 – 12:30 Obedňajšia prestávka
12:30 – 15:00 Ambulancia dospelých MUDr. Mochnacký, MUDr. Rishko
15:00 – 15:30 Dezinfekcia, administratíva
štvrtok 7:00 – 8:00 Odber krvi
8:00 – 12:00 Ambulancia dospelých MUDr. Palko
12:00 – 12:30 Obedňajšia prestávka
12:30 – 15:00 Ambulancia dospelých MUDr. Palko
15:00 – 15:30 Dezinfekcia, administratíva
piatok 7:00 – 8:00 Odber krvi
8:00 – 12:00 Ambulancia dospelých MUDr. Šivec, MUDr. Brunc
12:00 – 12:30 Obedňajšia prestávka
12:30 – 14:30 Ambulancia dospelých MUDr. Šivec, MUDr. Brunc
14:30 – 15:30 Sanitácia, administratíva

Pôsobenie ambulancie:

Lekár v ambulancii posudzuje zdravotný stav pacientov odoslaných spádovým ortopédom, určuje termín príjmu a koordinuje predoperačnú prípravu. Lekár tiež vykonáva preväzy a iné ambulantné výkony.

Ošetrujeme objednaných pacientov. Objednávanie je možné osobne v ortopedickej ambulancii na 1. poschodí v Poliklinike Alexandra alebo na tel. č. 052/ 2851 247, na ošetrenie v detskej ortopedickej ambulancii je možné objednať  sa osobne v ambulancii na 6. poschodí v lôžkovej časti nemocnice (č.dverí L629) alebo telefonicky na tel. č. 052/7125 494.

Mimo objednaných pacientov ošetrujeme len akútne stavy určené lekárom.

Pri prvovyšetrení je potrebný výmenný lístok od obvodného resp. odborného lekára a preukaz poistenca, pri kontrolnom vyšetrení je potrebné predložiť posledný nález.

Poradie pacientov môže zmeniť lekár.