APS pre dospelých Poprad

Lekár:  
všeobecní lekári pre dospelých
Sestra:  
Alena Koščáková  


Lokalizácia:
poliklinická časť, 1. poschodie, číslo dverí P106

Telefonický kontakt: 052 / 7125 614

Ordinačné hodiny:
Pondelok – piatok 16:00 – 22:00
Sobota, nedeľa, sviatky 07:00 – 22:00

 

S cieľom minimalizovať riziko prenosu ochorenia COVID-19 v rámci poskytovania APS  je nevyhnutné triedenie pacientov podľa kritérií rizika infekčnosti.

Pacienti so zvýšeným rizikom pre toto infekčné ochorenie, ktorí podľa dotazníka nebudú presmerovaní na COVID URGENT, budú na ošetrenie APS čakať vo vyhradenom priestore čakárne pohotovostnej služby.

Ošetrenie rizikových pacientov bude prebiehať vo vyhradených hodinách.     

Ordinačné hodiny:
Pondelok – piatok 19:00 – 20:30
Sobota, nedeľa, sviatky 13:00 – 14:30 a 19:00 – 20:30

(Po vyhradených hodinách a po pozitívne testovanom pacientovi bude nasledovať hygienická dezinfekcia priestorov ambulancie.)

Rizikoví pacienti budú pred ošetrením testovaní antigénovým testom. Pacient s pozitívnym antigénovým testom bude ošetrený na COVID URGENTE.

 

Klinické kritériá rizikových pacientov:  

  • teplota nad 37°C,
  • kašeľ,
  • sťažené dýchanie,
  • nádcha,
  • únava,
  • náhla strata čuchu a chuti, alebo porucha chuti,
  • bolesti hrdla,
  • bolesti svalov a kĺbov.

Rizikoví pacienti budú z triáže usmernení do vyhradenej čakárne pohotovostnej služby. Ošetrení budú počas vyhradeného času.