Zubno-lekárska pohotovostná služba

Lekár:  
stomatológovia
Sestra:  
Mária Klingová  


Lokalizácia:
budova hlavnej vrátnice, 1. poschodie, číslo dverí 102

Telefonický kontakt: 052 / 7125 613

Ordinačné hodiny:
Sobota, nedeľa, sviatky 09:00 – 13:00

Počas zimných a letných prázdnin funguje zubno-lekárska pohotovostná služba aj cez pracovný týždeň v čase 15:30 – 18:00.