Pediatrické oddelenie s JIS

O nás

Primár:  
 MUDr. Peter Repko peter.repko@nemocnicapp.sk

Zástupca primára:
 
MUDr. Ivana Krajňáková ivana.krajnakova@nemocnicapp.sk

Vedúca sestra:
 
Mgr. Ingrid Ficová ingrid.ficova@nemocnicapp.sk

Lokalizácia: 8. a 9. poschodie Nemocnice Poprad, a.s.

Telefonický kontakt: sekretariát  052 / 7125 412

Dokumentácia: 0948 909 828, dokumentacia.deto@nemocnicapp.sk

 

Lôžková časť:

Všeobecná pediatria – poskytujeme liečebnú starostlivosť od narodenia do dovŕšenia 19. roku života v okresoch Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Spišská Nová Ves .

deto_izba deto_vanicka

Ambulantná časť:

Rôzne informácie:

Návštevné hodiny:
pondelok – piatok ZÁKAZ NÁVŠTEV
sobota, nedeľa, sviatky ZÁKAZ NÁVŠTEV

Návštevy na jednotkách intenzívnej starostlivosti schvaľuje vedúci lekár úseku, prípadne primár oddelenia, alebo službukonajúci lekár. Deti do 12 rokov života nemajú povolený vstup na oddelenie .

Informácie o zdravotnom stave poskytujú denne ošetrujúci lekári detského oddelenia po 12:30 hodine najbližším príbuzným pacientov.

Hospitalizácie doprovodu:
Rešpektujeme “Chartu práv hospitalizovaných detí” a prijímame sprievodcov na oddelenie všeobecnej pediatrie, ak to priestorové možnosti dovolia. Na JIS detského oddelenia sprievodcov neprijímame. Sprievodcovia sú umiestnení priamo na izbe s dieťaťom v 1,2 až 3 lôžkových izbách. Pobyt sprievodcu je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka nemocnice. Sprievodcovia rešpektujú prevádzkový poriadok oddelenia, usmernenia zdravotného personálu a zodpovedajú za deti počas celého pobytu .Taktiež Vás prosíme o používanie mobilných telefónov mimo priestorov nášho oddelenia, vzhľadom na možnú interferenciu s medicínskymi prístrojmi.

Upozorňujeme na možnosť pripojenia do Wifi siete vo vyhradených priestoroch oddelenia!