Pediatrické oddelenie s JIS

O nás

Primár:  
MUDr. Beáta Šoltýsová beata.soltysova@nemocnicapp.sk

Zástupca primára:
 
MUDr. Janka Globinovská janka.globinovska@nemocnicapp.sk

Vedúca sestra:
 
Mgr. Ingrid Ficová ingrid.ficova@nemocnicapp.sk

Lokalizácia: 8.  a 9. poschodie Nemocnice Poprad, a.s.

Telefonický kontakt: sekretariát  052 / 7125 412

Dokumentácia: 0948 909 828, dokumentacia.deto@nemocnicapp.sk

 

Lôžková časť:

Všeobecná pediatria – poskytujeme liečebnú starostlivosť od narodenia do dovŕšenia 19. roku života v okresoch Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Spišská Nová Ves .

deto_izba deto_vanicka

Ambulantná časť:

Rôzne informácie:

Návštevné hodiny:
pondelok – piatok 14:00 – 16:00
sobota, nedeľa, sviatky 14:00 – 16:00

Návštevy na jednotkách intenzívnej starostlivosti schvaľuje vedúci lekár úseku, prípadne primár oddelenia, alebo službukonajúci lekár. Deti do 12 rokov života nemajú povolený vstup na oddelenie .

Informácie o zdravotnom stave poskytujú denne ošetrujúci lekári detského oddelenia po 12:30 hodine najbližším príbuzným pacientov.

Hospitalizácie doprovodu:
Rešpektujeme “Chartu práv hospitalizovaných detí” a prijímame sprievodcov na oddelenie všeobecnej pediatrie, ak to priestorové možnosti dovolia. Na JIS detského oddelenia sprievodcov neprijímame. Sprievodcovia sú umiestnení priamo na izbe s dieťaťom v 1,2 až 3 lôžkových izbách. Pobyt sprievodcu je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka nemocnice. Sprievodcovia rešpektujú prevádzkový poriadok oddelenia, usmernenia zdravotného personálu a zodpovedajú za deti počas celého pobytu .Taktiež Vás prosíme o používanie mobilných telefónov mimo priestorov nášho oddelenia, vzhľadom na možnú interferenciu s medicínskymi prístrojmi.

Upozorňujeme na možnosť pripojenia do Wifi siete vo vyhradených priestoroch oddelenia!