Pediatrické oddelenie s JIS

JIS pediatrická

Primár:  
MUDr. Peter Repko peter.repko@nemocnicapp.sk

Vedúci lekár:
 
 MUDr. Patrícia Turanská patricia.turanska@nemocnicapp.sk

Lokalizácia: lôžková časť, 8. poschodie, vpravo.jis_box

Telefonický kontakt: 052 / 7125 423

Diagnostické a terapeutické možnosti:

Intenzívna starostlivosť o detských pacientov pri:

 • šokových a septických stavoch
 • infekciách centrálneho nervového systému
 • záchvatových ochoreniach
 • otravách
 • zápalových aj nezápalových ochoreniach kardiovaskulárneho systému s prejavmi zlyhávania srdca
 • komplikovaných infekciách dýchacieho systému
 • závažnom poškodení obličiek rôznej etiológie
 • rozvrate vnútorného prostredia
 • novodiagnostikovanom aj dekompenzovanom diabetes mellitus
 • iných endokrinopatiách
 • závažných akútnych aj chronických hematologických poruchách
 • medziodborovom prístupe v perioperačnej starostlivosti po náročných chirurgických zákrokoch u detí do troch rokov veku, po popáleninách, po úrazoch CNS